autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea de despăgubiri persoanelor fizice care dețin autoturisme proprietate personală, neasigurate facultativ la ADAS, avariate ori distruse în timpul revoluției din decembrie 1989
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Persoanele fizice care dețin autoturisme proprietate personală, care au fost avariate ori distruse în timpul revoluției, însă nu au fost asigurate la Administrația Asigurărilor de Stat pe bază de contracte de asigurări facultative pentru avarii auto - CASCO, vor primi despăgubiri potrivit condițiilor de asigurări facultative stabilite în baza Decretului nr. 471/1971 cu privire la asigurările de stat, republicat.

Art. 2. - Unitățile Administrației Asigurărilor de Stat sunt autorizate să efectueze constatarea și evaluarea pagubelor pentru autoturismele prevăzute la art. 1 și să plătească despăgubirile aferente.

Art. 3. - Despăgubirile plătite potrivit art. 2 vor fi decontate la unitățile Administrației Asigurărilor de Stat - în baza documentațiilor prezentate de acestea - de către unitățile Casei de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. din contul „Libertatea” 1989.