autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea unui adjunct al ministrului comerțului interior
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numește în funcția de adjunct al ministrului comerțului interior Petre Terzi.