autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru înființarea unor puncte și magazine de prezentare și desfacere de către unități producătoare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru asigurarea desfășurării normale a aprovizionării populației, întreprinderile comerciale de stat, magazinele și unitățile componente se mențin în structura organizatorică și subordonarea existentă la data de 1 ianuarie 1990.

Art. 2. - Întreprinderile de stat care produc bunuri de consum destinate fondului pieței pot organiza câte un punct sau magazin de prezentare și desfacere, de regulă în apropierea acestora, având ca obiectiv principal testarea pieței interne și externe, cunoașterea opțiunii populației pentru sortimentele noi, modernizate, precum și valorificarea produselor proprii care nu au intrat în mod curent în circuitul comercial (unicate, prototipuri, capete de serie).

Pentru alte situații decât cele de la alineatul precedent vor fi organizate cu avizul Ministerului Comerțului Interior.

Desfacerea acestor mărfuri la fondul pieței se va face la prețurile cu amănuntul existente, iar produsele noi, la prețuri cu amănuntul ce se vor stabili conform legislației în vigoare.

Art. 3. - Punctele de vânzare și magazinele de prezentare și desfacere de la art. 2 se vor înființa și vor funcționa, la propunerea întreprinderilor producătoare, cu avizul direcțiilor comerciale teritoriale, în baza autorizației emise conform legii de primăriile județene și, respectiv, a municipiului București.

Pentru organizarea acestor activități pot fi preluate și unele spații deținute de întreprinderile comerciale de stat.

Art. 4. - Activitatea acestor puncte sau magazine de prezentare și desfacere se va desfășura cu respectarea strictă a regulilor generale de comerț și a celorlalte reglementări legale privind vânzarea mărfurilor către populație.

Art. 5. - Organizarea și numărul de personal al acestor puncte și magazine de prezentare și desfacere vor fi stabilite de către consiliul de administrație al unității respective, în funcție de volumul de activitate și cu acordul ministerelor de care aparțin.

Art. 6. - Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Comerțului Interior împreună cu ministerele producătoare vor lua măsuri pentru modificarea indicatorilor de plan și financiari pe anul 1990, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.