autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acțiunea de electrificare a tuturor localităților țării
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Energiei Electrice, în calitate de titular, proiectant și constructor, va realiza lucrările pentru finalizarea electrificării localităților urbane și rurale, eșalonat, în limita resurselor financiare și materiale de care dispune.

Art. 2. - Nominalizarea localităților în care se execută lucrările de rețele electrice publice se face de primăriile județene cu 3 luni înainte de începerea anului de execuție, în limita resurselor financiare și materiale repartizate de Ministerul Energiei Electrice.

Art. 3. - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 299 din 6 martie 1958 privind intensificarea acțiunii de electrificare a satelor, cu modificările ulterioare, se abrogă.