autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unor unități agricole de stat și unele măsuri de îmbunătățire a organizării activității unităților
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 martie 1990 se înființează, în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare - Departamentul agriculturii de stat, întreprinderile agricole de stat prevăzute în anexa nr. 1, având ca obiect de activitate producerea, industrializarea și valorificarea produselor agrozootehnice.

Întreprinderile au denumirea, sediul și subordonarea prevăzute în aceeași anexă.

Întreprinderile se înființează prin divizarea unor întreprinderi agricole de stat mari, existente.

Art. 2. - Cu aceeași dată, în județele Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Neamț și Vâlcea se înființează trusturi de întreprinderi agricole de stat.

Art. 3. - Pe data de 1 martie 1990 se înființează, în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare - Direcția generală economică pentru mecanizarea agriculturii, stațiunile pentru mecanizarea agriculturii prevăzute în anexa nr. 2, având ca obiect de activitate executarea mecanizată a lucrărilor agricole, prestări de servicii pentru producătorii agricoli particulari, pentru unități agricole cooperatiste, alte unități, precum și întreținerea și repararea utilajelor agricole.

Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii au denumirea, sediul și subordonarea prevăzute în aceeași anexă.

Art. 4. - Pe data de 1 martie 1990 se înființează Stațiunea de cercetare și producție pentru creșterea porcinelor Hinova, județul Mehedinți, investiție nouă, în subordinea Institutului de cercetare și producție pentru creșterea porcinelor Periș, Sectorul agricol Ilfov.

Stațiunea are ca obiect de activitate efectuarea de cercetări pentru ameliorarea raselor de porcine, stabilirea tehnologiilor de exploatare pentru sporirea producției de carne la rasele de porcine în zona de sud-vest a țării, producerea și livrarea materialului biologic de prăsilă și aplicarea rezultatelor cercetării în unitățile de producție.

Art. 5. - Unitățile înființate potrivit art. 1-4 funcționează ca unități economice cu personalitate juridică.

Întreprinderile agricole de stat, trusturile de întreprinderi agricole de stat și stațiunile pentru mecanizarea agriculturii nou constituite, precum și activitatea de producție din cadrul Stațiunii de cercetare și producție pentru creșterea porcinelor Hinova, se organizează în conformitate cu normele de structură aprobate pentru agricultura de stat, iar pentru activitatea de cercetare din cadrul stațiunii, potrivit normelor de structură aprobate pentru unitățile de cercetare și proiectare din agricultură.

Art. 6. - Pe data de 1 martie 1990 se desființează stațiunile pentru mecanizarea agriculturii prevăzute în anexa nr. 3, patrimoniul și activitatea acestora fiind preluate de unitățile învecinate.

Art. 7. - Întreprinderile și stațiunile pentru mecanizarea agriculturii care se divizează vor preda unităților înființate potrivit art. 1 și 3, pe baza bilanțului întocmit la 28 februarie 1990 și a protocoalelor încheiate în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri, activul și pasivul aferent, împreună cu indicatorii de plan economici și financiari și contractele economice încheiate pe anul 1990.

Art. 8. - Stațiunile didactice experimentale din cadrul Departamentului agriculturii de stat vor utiliza normele de structură și de personal aprobate pentru întreprinderile agricole de stat.

Cadrele didactice și studenții vor participa la lucrările agricole în condițiile stabilite de institutele de învățământ superior și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare - Departamentul agriculturii de stat.

Art. 9. - Unitățile agricole de stat, trusturile de întreprinderi agricole de stat și trusturile pentru mecanizarea agriculturii se dotează cu câte două autoturisme de teren pentru transport persoane în interesul serviciului, iar Departamentul agriculturii de stat se dotează cu câte un autoturism de teren pentru fiecare demnitar.

Art. 10. - Gradul de organizare al unor unități agricole de stat din subordinea Departamentului agriculturii de stat este cel prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 11. - Se aprobă schimbarea denumirii și sediului unor unități agricole de stat potrivit anexei nr. 5.

Art. 12 - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista întreprinderilor agricole ale stat care se înființează

Nr. crt. Denumirea întreprinderii agricole de stat Sediul Trustul întreprinderilor agricole de stat căruia i se subordonează
localitatea
1. Galda de Jos comuna Galda de Jos Alba
2. Vulpești comuna Buzoești Argeș
3. Vultureni comuna Vultureni Bacău
4. Avram Iancu comuna Avram Iancu Bihor
5. Săcueni comuna Săcueni Bihor
6. Sătuc comuna Galbenu Brăila
7. Valea Râmicului comuna Valea Râmnicului Buzău
5. Vrani comuna Vrani Caraș-Severin
9. Saraiu comuna Saraiu Constanta
10. Independența comuna Independența Constanța
11. Adamclisi comuna Adamclisi Constanța
12. Crucea comuna Crucea Constanța
13. Bistreț comuna Bistreț Dolj
14. Rast comuna Rast Dolj
15. Plopșor comuna Sălcuța Dolj
16. Portărești comuna Giurgița Dolj
17. Mahâru comuna Slobozia Giurgiu
18. Bumbești-Pițic comuna Bumbești-Pițic Gorj
19. Lăzarea comuna Lăzarea Harghita
20. Odorheiu Secuiesc municipiul Odorheiu Secuiesc Harghita
21. Călan orașul Călan Hunedoara
22. Dobra comuna Bălăcița Mehedinți
23. Potelu comuna Ianca Olt
24. Romula comuna Dobrosloveni Olt
25. Albești comuna Albești-Paleologu Prahova
26. Mavrodin comuna Mavrodin Teleorman
27. Traian comuna Traian Teleorman
28. Pietroșani comuna Pietroșani Teleorman
29. Ghilad comuna Ciacova Timiș
30. Bethausen comuna Bethausen Timiș
31. Tormac comuna Tormac Timiș
32. Nalbant comuna Nalbant Tulcea
33. Piatra comuna Ostrov Tulcea
34. Todirești comuna Todirești Vaslui
35. Puiești comuna Puiești Vaslui
36. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Bucecea comuna Bucecea Trustul pentru producerea și industrializarea cărnii
37. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Cosmești comuna Cosmești Trustul de întreprinderi agricole de stat Galați
38. Întreprinderea agricolă de stat Matca comuna Matca Trustul I.A.S.-Galați


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii care se înființează

Nr. crt. Denumirea stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Sediul
Trustul pentru mecanizarea agriculturii căruia i se subordonează
Localitatea
1. Ghioroc comuna Ghioroc Arad
2. Căpâlna comuna Căpâlna Bihor
3. Diosig comuna Diosig Bihor
4. Sânmartin comuna Sânmartin Bihor
5. Mărașu comuna Mărașu Brăila
6. Frumușani comuna Frumușani Călărași
7. Plevna satul Plevna, comuna Lupșani Călărași
8. Gura Ocniței comuna Gura Ocniței Dâmbovița
9. Horezu-Poenari satul Horezu-Poenari, comuna Valea Stanciului Dolj
10. Atid comuna Atid Harghita
11. Scânteia comuna Scânteia Ialomița
12. Coroieni comuna Coroieni Maramureș
13. Brebeni comuna Brebeni Olt
14. Bucinișu comuna Bucinișu Olt
15. Dobrun comuna Dobrun Olt
16. Olari satul Olari, comuna Pârșcoveni Olt
17. Potcoava comuna Potcoava Olt
18. Stoeneșți comuna Stoenești Olt
19. Teslui comuna Teslui Olt
20. Vlaici satul Vlaici, comuna Colonești Olt
21. Agrij comuna Treznea-Agrij Sălaj
22. Bosanci comuna Bosanci Suceava
23. Iacobești satul Iacobesti, comuna Grănicești Suceava
24. Zvoriștea comuna Zvoriștea Suceava
25. Ciolănești comuna Ciolănești Teleorman
26. Lunca comuna Lunca Teleorman
27. Balinț comuna Balinț Timiș
28. Boldur comuna Boldur Timiș
29. Pișchia comuna Pișchia Timiș
30. Remetea Mare comuna Remetea Mare Timiș
31. Săcălaz comuna Săcălaz Timiș
32. Tormac comuna Tormac Timiș
33. Galicea comuna Galicea Vâlcea
34. Măciuca comuna Măciuca Vâlcea
35. Vulturu satul Boțârlău, comuna Vulturu Vrancea


[modificare] Anexa Nr. 3

Lista stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii care se desființează

Nr. crt. Denumirea stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Sediul Trustul stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii căruia i se subordonează
localitatea
1. Câmpeni orașul Câmpeni Alba
2. Sălciua comuna Sălciua Alba
3. Zlatna orașul Zlatna Alba
4. Perișoru comuna Perișoru Călărași
5. Bordușani comuna Bordușani Ialomița


[modificare] Anexa Nr. 4

Lista cu încadrarea în grade de organizare a unor unități agricole de stat

Nr. crt. Denumirea unității Gradul de organizare
Trustul I.A.S.-Alba
1. Întreprinderea agricolă de stat Lunca Mureș II
Trustul I.A.S.-Argeș
2. Trustul de întreprinderi agricole de stat Argeș I
3. Întreprinderea agricolă de stat Costești I
Trustul I.A.S.-Botoșani
4. Întreprinderea agricolă de stat Albești II
5. Întreprinderea agricolă de stat Cătămărăști I
6. Întreprinderea agricolă de stat Dângeni I
7. Întreprinderea agricolă de stat Dorohoi I
8. Întreprinderea agricolă de stat Săveni I
Trustul I.A.S.-Brașov
9. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Codlea I
10. Întreprinderea agricolă de stat Rupea I
11. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Șercaia I
12. Întreprinderea agricolă de stat Homorod II
Trustul I.A.S.-Brăila
13. Întreprinderea agricolă de stat Dudești I
14. Întreprinderea agricolă de stat Măxineni I
15. Întreprinderea agricolă de stat Mircea Vodă I
16. Întreprinderea agricolă de stat Râmnicelu I
Trustul I.A.S.-Buzău
17. Întreprinderea agricolă de stat Săhăteni I
18. Întreprinderea agricolă de stat Stâlpu I
Trustul I.A.S.-Caraș-Severin
19. Întreprinderea agricolă de stat Berzovia I
20. Întreprinderea agricolă de stat Grădinari II
21. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Berzovia I
22. Întreprinderea agricolă de stat Măureni II
Trustul I.A.S.-Călărași
23. Întreprinderea agricolă de stat Fundeni II
24. Întreprinderea agricolă de stat Roseți special
Trustul I.A.S.-Cluj
25. Întreprinderea agricolă de stat Mihai Viteazu I
26. Întreprinderea agricolă de stat Poiana I
Trustul I.A.S.-Constanța
27. Întreprinderea agricolă de stat Albești I
28. Întreprinderea agricolă de stat Cogealac I
29. Întreprinderea agricolă de stat Mangalia I
30. Întreprinderea agricolă de stat Săcele I
31. Întreprinderea agricolă de stat Târgușor I
32. Întreprinderea agricolă de stat Nicolae Bălcescu I
33. Întreprinderea agricolă de stat Tortomanu I
Trustul I.A.S.-Covasna
34. Întreprinderea agricolă de stat Ozun II
Trustul I.A.S.-Dâmbovița
35. Întreprinderea agricolă de stat Pucioasa II
36. Întreprinderea agricolă de stat Târgoviște I
Trustul I.A.S.-Galați
37. Întreprinderea agricolă de stat Berești II
38. Întreprinderea agricolă de stat Șendreni I
39. Întreprinderea agricolă de stat Smârdan I
Trustul I.A.S.-Giurgiu
40. Întreprinderea agricolă de stat Clejani I
41. Întreprinderea agricolă de stat Mihăilești I
Trustul I.A.S.-Harghita
42. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Cristuru Secuiesc II
Trustul I.A.S.-Hunedoara
43. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Orăștie I
Trustul I.A.S.-Ialomița
44. Întreprinderea agricolă de stat Andrășești I
45. Întreprinderea agricolă de stat Balaciu I
Trustul I.A.S.-Iași
46. Întreprinderea agricolă de stat Copou I
47. Întreprinderea agricolă de stat Miroslava I
48. Întreprinderea agricolă de stat Târgu Frumos I
Trustul I.A.S.-Mehedinți
49. Întreprinderea agricolă de stat Burila Mare II
50. Întreprinderea agricolă de stat Corcova I
51. Întreprinderea agricolă de stat Dealu Viilor I
52. Întreprinderea agricolă de stat Gârla Mare I
Trustul I.A.S.-Mureș
53. Întreprinderea agricolă de stat Seuca I
54. Întreprinderea agricolă de stat Sâncrai I
55. Întreprinderea agricolă de stat Zau de Câmpie I
Trustul I.A.S.-Neamț
56. Întreprinderea agricolă de stat Roman I
Trustul I.A.S.-Olt
57. Întreprinderea agricolă de stat Brebeni I
58. Întreprinderea agricolă de stat Curtișoara I
59. Întreprinderea agricolă de stat Deveselu I
Trustul I.A.S.-Prahova
60. Întreprinderea agricolă de stat Băicoi I
61. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Stăncești I
Trustul I.A.S.-Suceava
62. Întreprinderea agricolă de stat Fălticeni I
63. Întreprinderea agricolă de stat Suceava I
Trustul I.A.S.-Satu Mare
64. Trustul de întreprinderi agricole de stat Satu Mare I
65. Întreprinderea agricolă de stat Carei I
66. Întreprinderea agricolă de stat Dorolț I
67. Întreprinderea agricolă de stat Odoreu I
68. Întreprinderea agricolă de stat Vetiș I
Trustul I.A.S.-Teleorman
69. Întreprinderea agricolă de stat Blejești I
70. Întreprinderea agricolă de stat Schela II
Trustul I.A.S.-Timiș
71. Întreprinderea agricolă de stat Carani I
72. Întreprinderea agricolă de stat Cenei I
73. Întreprinderea agricolă de stat Deta I
74. Întreprinderea agricolă de stat Dudeștii Vechi I
75. Întreprinderea agricolă de stat Honorici II
76. Întreprinderea agricolă de stat Ionel II
77. Întreprinderea agricolă de stat Iosifălău I
78. Întreprinderea agricolă de stat Jamu Mare II
79. Întreprinderea agricolă de stat Jimbolia I
80. Întreprinderea agricolă de stat Liebling I
81. Întreprinderea agricolă de stat Livezile I
82. Întreprinderea agricolă de stat Lugoj I
83. Întreprinderea agricolă de stat Mașloc II
84. Întreprinderea agricolă de stat Peciu Nou I
85. Întreprinderea agricolă de stat Periam I
86. Întreprinderea agricolă de stat Sânandrei I
87. Întreprinderea agricolă de stat Timișoara I
88. Întreprinderea agricolă de stat Tomnatic I
89. Stațiunea didactică experimentală Timișoara II
Trustul I.A.S.-Tulcea
90. Întreprinderea agricolă de stat Casimcea I
91. Întreprinderea agricolă de stat Măcin special
92. Întreprinderea agricolă de stat Niculițel I
Trustul I.A.S.-Vaslui
93. Trustul de întreprinderi agricole de stat Vaslui I
94. Întreprinderea agricolă de stat Fălciu I
95. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Muntenii de Jos I
96. Întreprinderea agricolă de stat Vaslui I
Trustul I.A.S.-Vâlcea
97. Întreprinderea agricolă de stat Drăgășani I
98. Întreprinderea agricolă de stat Râmnicu Vâlcea I
99. Întreprinderea agricolă de stat Horezu II
Trustul I.A.S.-Vrancea
100. Întreprinderea agricolă de stat Măicănești I
Trustul I.A.S.-municipiul București
101. Trustul de întreprinderi agricole de stat-municipiul București I
102. Întreprinderea agricolă de stat Bragadiru I
Centrala pentru producția avicolă
103. Centrala pentru producția avicolă special
104. Întreprinderea avicolă de stat Brăila I
105. Întreprinderea avicolă de stat Bocșa I
106. Întreprinderea avicolă de stat Sfântu Gheorghe I
107. Întreprinderea avicolă de stat Găești I
108. Întreprinderea avicolă de stat Iași I
109. Întreprinderea avicola de stat Sibiu I
110. Întreprinderea avicolă de stat Baia Mare I
111. Întreprinderea avicolă de stat Suceava I
Trustul pentru producerea și industrializarea cărnii
112. Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Tomești special
113. Combinatul agroindustrial Copăceni special


[modificare] Anexa Nr. 5

Lista unităților agricole de stat care își schimbă denumirea și sediul

Nr. crt. Denumirea actuală a unității Sediul actual Denumirea nouă a unității Sediul nou Județul
Localitatea Localitatea
A. Stațiuni pentru mecanizarea agriculturii
1. Codlea orașul Codlea Ghimbav comuna Ghimbav Brașov
2. Măgura comuna Măgura Berca comuna Berca Buzău
3. Crușovăț comuna Cornea Domașnea comuna Domașnea Caraș-Severin
4. Chiselet comuna Chiselet Mânăstirea comuna Mânăstirea Călărași
5. Malnaș comuna Malnaș Bodoc comuna Bodoc Covasna
6. Șimnicu comuna Șimnicu de Sus Podari comuna Podari Dolj
7. Ghelari comuna Ghelari Teliuc comuna Teliucu Inferior Hunedoara
8. Burila Mare comuna Burila Mare Devesel comuna Devesel Mehedinți
9. Dobreni comuna Dobreni Piatra-Neamț municipiul Piatra-Neamț Neamț
10. Cornu Luncii comuna Cornu Luncii Fălticeni orașul Fălticeni Suceava
11. Tutova comuna Tutova Bârlad municipiul Bârlad Vaslui
B. Întreprinderi agricole de stat
1. Runcu comuna Pantelimon Vulturu comuna Vulturu Constanța
2. Scornicești comuna Curtișoara Curtișoara comuna Curtișoara Olt
3. 9 Mai municipiul Tulcea Dealul Tulcea municipiul Tulcea Tulcea
4. 23 August comuna 23 August Văcăreni comuna Luncavița Tulcea
5. 30 Decembrie comuna 30 Decembrie Combinatul agroindustrial Copăceni comuna 30 Decembrie Sectorul agricol Ilfov
C. Trusturi
1. Trustul pentru producerea, industrializarea și livrarea cărnii la export municipiul București Trustul pentru producerea și industrializarea cărnii municipiul București -