autentificare cu OpenID
Hotărâre privind pregătirea recensământului populației și locuințelor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Guvernul României apreciază necesară efectuarea unui recensământ al populației și locuințelor în luna ianuarie 1992. Recensământul urmează să furnizeze informații detaliate asupra numărului populației, a structurilor demografice și socio-economice ale populației, a resurselor de muncă ale țării, precum și asupra stării fondului locativ și condițiilor de locuit ale populației.

Art. 2. - Având în vedere amploarea și complexitatea operației statistice și necesitatea asigurării efectuării acesteia în cele mai bune condiții și pe criterii strict științifice bine elaborate, Comisia Națională pentru Statistică este împuternicită a începe lucrările de natură metodologică și organizatorică pentru pregătirea recensământului populației și locuințelor.

Art. 3. - În termen de șase luni, Comisia Națională pentru Statistică va prezenta guvernului, spre aprobare, proiectul de document referitor la data recensământului și perioada de înregistrare, devizul estimativ de buget al recensământului, constituirea comisiei centrale de recensământ și a comisiilor teritoriale, a secretariatelor tehnice ale acestora, obligațiile organelor de stat și ministerelor.