autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea Centralei „PECO” București de a vinde cu plata în valută, prin unitățile sale, mărfuri primite în consignație
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se autorizează Centrala „PECO” București, din subordinea Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice, de a vinde cu plata în valută, prin unitățile sale, mărfuri și produse specifice activității pe care o desfășoară, primite în consignație de la parteneri externi și interni.

Art. 2. - Primirile de mărfuri în consignație de la partenerii externi, pentru vânzare prin unitățile „PECO”, în valută, vor fi autorizate de Ministerul Comerțului Exterior.

Art. 3. - Încheierea contractelor cu partenerii externi privind primirea de mărfuri în consignație pentru vânzarea în valută, precum și stabilirea prețurilor de vânzare cu amănuntul și nivelul comisionului în valută, se vor face potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și financiari ai planului și bugetul de stat pe anul 1990.