autentificare cu OpenID
Hotărâre privind eliberarea și numirea președintelui delegației părții române în Comisia mixtă pentru reconstituirea și marcarea frontierei de stat româno-iugoslave
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Locotenentul-colonel Vasile Reuț din Ministerul Apărării Naționale se eliberează din calitatea de președinte al delegației părții române în Comisia mixtă pentru reconstituirea și marcarea frontierei de stat româno-iugoslave.

Art. 2. - Generalul-maior Petre Teacă din Ministerul Apărării Naționale se numește în calitatea de președinte al delegației părții române în Comisia mixtă pentru reconstituirea și marcarea frontierei de stat româno-iugoslave.