autentificare cu OpenID
Hotărâre privind majorarea prețurilor de achiziție și de livrare la unele materiale refolosibile
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prețurile de achiziție și de livrare la materialele refolosibile din hârtie-cartoane sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prețurile de achiziție de la populație la materialele refolosibile din spărturi de sticlă și acumulatori auto uzați sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Prețurile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 intră în vigoare la data de 1 aprilie 1990.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista prețurilor de achiziție și de livrare la materialele refolosibile din hârtie-cartoane

Nr. crt. Sortiment Preț de achiziție - lei/kg - Preț de livrare - lei/kg -
Unități economice și cooperatiste
1. Sortiment III
Materiale refolosibile din carton ondulat
0,75 1,10
2. Sortiment IV
Materiale refolosibile din hârtii de ambalaj rezistente
0,75 1,10
3. Sortiment V
Materiale refolosibile din hârtii și cartoane, mucavale și produse din aceste materiale
0,75 1,10
4. Sortiment VI
Țevi textile și tuburi din hârtie și cartoane uzate
0,75 1,10
Achiziții de la populație
5. Materiale refolosibile din ziare, reviste, broșuri, cărți etc., carton ondulat, confecții din carton ondulat, diverse hârtii de ambalaj, inclusiv hârtie și cartoane colorate 1,00 1,10
Notă:

Prețurile de achiziție la materialele refolosibile din hârtie-cartoane se înțeleg loco punctul, centrul sau depozitul de colectare al întreprinderii pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile.

Prețul de livrare se înțelege franco vagon stația de încărcare.


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista prețurilor de achiziție de la populație la materialele refolosibile din spărturi de sticlă și acumulatori auto uzați

Nr. crt. Sortiment Preț de achiziție de la populație - lei/t -
1. Spărturi de sticlă (albe și colorate) 300
2. Acumulatori auto uzați din plumb, nedezmembrați (fără acid) Pb/Ox - 5 4.000
Notă:

Prețul de achiziție la materialele refolosibile din spărturi de sticlă și acumulatori auto uzați se înțelege loco punctul, centrul sau depozitul de colectare al întreprinderii pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile.