autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Întreprinderii de publicitate turistică „Publiturism”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea de publicitate turistică „Publiturism”, având personalitate juridică, cu sediul în București, în subordinea Ministerului Turismului, cu structura organizatorică prevăzută în anexă[1].

Art. 2. - Întreprinderea „Publiturism” se constituie prin preluarea activității Agenției de publicitate turistică din cadrul O.N.T. „Carpați” București, a redacției revistei „România pitorească” și a publicațiilor turistice din cadrul Editurii „Sport-Turism”.

Art. 3. - Întreprinderea „Publiturism” are ca obiect de activitate organizarea și efectuarea publicității și reclamei interne și externe, precum și realizarea materialelor publicitare pentru activitatea de turism, și anume:

  • elaborarea și tipărirea de reviste de turism, albume și monografii de artă, albume ilustrate, cărți de literatură, ghiduri, hărți, pliante, broșuri, cataloage, afișe, cărți poștale ilustrate color etc., în limba română și în limbi străine, ce se difuzează în țară și la export;
  • organizarea de expoziții și alte forme de reclamă vizuală, de manifestări cu caracter de publicitate și reclamă turistică;
  • realizarea, difuzarea și valorificarea de filme și material fotografic cu caracter turistic, în țară și străinătate;
  • realizarea publicității și reclamei comerciale interne pentru unitățile de turism, în colaborare cu presa, posturile de radio și televiziune, instituțiile și întreprinderile economice și bugetare, asociațiile și sindicatele libere etc.;
  • organizarea și efectuarea publicității și reclamei comerciale externe pentru unitățile de turism din țară, pe bază de contracte, cu parteneri externi specializați, agenții de voiaj, agenții de publicitate, ziare, reviste, case de filme, posturi de radio și televiziune, întreprinderi de târguri și expoziții, întreprinderi de afișaj etc.;
  • efectuarea prestațiilor publicitare și de reclamă comercială (anunțuri în presă, la radio și televiziune, expoziții, filme și fotografii etc.), pe bază de contracte cu firmele străine, cu precădere în publicațiile și spațiile corespunzătoare din stațiuni, localități și unități hoteliere și de tratament din țară, precum și operațiuni în lohn.

Art. 4. - Întreprinderea „Publiturism” este autorizată să efectueze nemijlocit operațiuni de export și import și să presteze servicii cu încasări și plăți valutare pe bază de contracte încheiate cu partenerii externi, în domeniul său de activitate.

Art. 5. - Întreprinderea „Publiturism” se încadrează în grupa a V-a de ramuri, gradul I de organizare, ca în prezent.

Art. 6. - Întreprinderea „Publiturism” are ca subunități redacția revistei „România pitorească”, cu versiunile în limbi străine - „Vacanțe în România”, și Editura pentru turism.

Art. 7. - Întreprinderea „Publiturism" va prelua de la Întreprinderea de stat pentru imprimate și administrarea publicațiilor și de la Editura „Sport-Turism” activul și pasivul, conform bilanțului la data de 31 martie 1990, pentru activitatea redacției revistei „România pitorească” și, respectiv, a sectorului de turism.

Art. 8. - Personalul redacției „România pitorească” și din sectorul de specialitate de la Editura „Sport-Turism” se transferă, în condițiile legii, la Întreprinderea „Publiturism” cu data de 1 aprilie 1990.

Art. 9. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce în planul și bugetul pe anul 1990 modificările rezultate din aplicarea prezentei hotărâri.

  1. Anexa se comunică instituțiilor interesate.