autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri din domeniul asigurării și controlului calității produselor, lucrărilor de construcții și serviciilor, precum și din cel al metrologiei
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Unitățile economice sunt obligate să realizeze produsele și serviciile la nivelul tehnic și calitativ prevăzut în standarde, documentații tehnice și contracte. În acest sens, acestea au autonomie deplină pentru luarea măsurilor de rentabilizare și creștere a eficienței economice a întregii activități.

Art. 2. - Unitățile economice poartă întreaga răspundere pentru calitatea produselor, lucrărilor de construcții și serviciilor și sunt obligate să organizeze controlul tehnic al calității pe întregul ciclu de realizare a acestora, pentru a preveni formularea de reclamații din partea beneficiarilor interni și externi.

Art. 3. - Pe data prezentei hotărâri, controlul statului în domeniul calității și metrologiei, reglementat prin Legea nr. 4/1989 privind asigurarea și controlul calității produselor și serviciilor, Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilității, siguranței în exploatare, funcționalității și calității construcțiilor și Legea nr. 27/1978 a metrologiei, va fi efectuat de Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate.

Art. 4. - Ministerele și celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, unitățile economice și institutele de cercetare-proiectare vor aplica în activitatea lor dispozițiile prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre.