autentificare cu OpenID
Decret privind unele numiri în funcție
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Ioan Cheșa se numește în funcția de ministru industriei metalurgice.

Art. 2. - Victor Murea se numește în funcția de ministru al petrolului.

Art. 3. - Constantin Popescu se numește în funcția de ministru al industriei ușoare.