autentificare cu OpenID
Decret-lege privind activitatea de vânzare de mărfuri la prețuri cu amănuntul pe valută convertibilă prin unitățile Ministerului Turismului
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Ministerul Turismului coordonează și controlează activitatea de vânzare de mărfuri la prețuri cu amănuntul pe valută convertibilă în țară, prin unitățile proprii, în care scop stabilește:

a) prețurile de vânzare cu amănuntul pe valută convertibilă pe baza unor cote de aport valutar aplicate la prețurile de achiziție, având în vedere prețurile practicate pe piețe similare, pentru asigurarea competitivității mărfurilor și creșterii volumului de vânzări; pentru mărfurile vândute prin magazinele destinate reprezentanților diplomatici și comerciali străini și români și în magazinele de tip „duty free shop”, prețurile de vânzare cu amănuntul pe valută convertibilă se stabilesc în comparație cu cele practicate în magazinele similare din țările europene;

b) nivelul comisioanelor în lei care se acordă unităților de turism pentru vânzarea de mărfuri pe valută;

c) nivelul comisioanelor în valută care se acordă firmelor străine cu care Întreprinderea de comerț exterior „Comturist” încheie contracte pentru transmiterea în țară de sume în valută, în vederea cumpărării de mărfuri; comisionul în valută se suportă din prețul de vânzare cu amănuntul.

Art. 2. - Plata mărfurilor importate pentru vânzarea la prețul cu amănuntul pe valută convertibilă se efectuează de Întreprinderea de comerț exterior „Comturist” din încasările valutare rezultate din vânzările efectuate prin magazinele specializate proprii, precum și ale unităților de turism.

Unitățile de turism au obligația să vireze lunar la Întreprinderea de comerț exterior „Comturist” valuta încasată din vânzarea de mărfuri.

Art. 3. - Mărfurile din producție internă livrate în consignație se decontează prin plăți intermediare, cu reglare semestrială, la prețurile de livrare la care se adaugă cheltuielile pentru operațiunile suplimentare efectuate, calculate în condiția de livrare franco depozit beneficiar.

Accesoriile și alte componente provenite din import și înglobate în mărfurile din producție internă livrate în consignație pentru vânzare pe valută convertibilă se plătesc în valută de către Întreprinderea de comerț exterior „Comturist” la nivelul prețurilor la care au fost importate.

Băncile care finanțează activitatea întreprinderilor producătoare creditează, pe un termen de cel mult 6 luni, mărfurile livrate în consignație pentru vânzare pe valută.

Art. 4. - Decretul nr. 366 din 22 noiembrie 1985 privind activitatea de vânzare în țară a mărfurilor românești pe valută convertibilă se abrogă, cu excepția următoarei prevederi din art. 5: „Cetățenii români, deținători de valută convertibilă, care doresc să cumpere autoturisme sau alte mărfuri de folosință îndelungată din producția internă și care nu dispun integral de valuta necesară, pot plăti minimum 50% din preț în valută convertibilă, iar diferența în lei”.