autentificare cu OpenID
Decret-lege privind unele măsuri de îmbunătățire a salarizării personalului muncitor din Radioteleviziunea Română
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Se aprobă nomenclatorul meseriilor utilizate în Radioteleviziunea Română, care cuprinde:

a) muncitori pentru activitatea de bază, salarizați după rețeaua RTVR-A;

b) muncitori pentru activitățile auxiliare, salarizați după rețeaua RTVR-B;

c) muncitori necalificați, salarizați după rețeaua RTVR-C.

Rețelele RTVR A, B și C sunt prezentate în anexă, care face parte integrantă din prezentul decret-lege.

Art. 2. - Șoferii de pe carele de reportaj și ai autospecialelor, care participă la filmări, transmisii și înregistrări, vor fi salarizați după nivelul A din anexa nr. IV, capitolul V - Transporturi-telecomunicații.

Art. 3. - Salarizarea pentru funcțiile de conducere și de execuție tehnice, economice și de altă specialitate se face potrivit pct. I din nota la anexa nr. VI a Legii nr. 57/1974.

Art. 4. - Salarizarea funcției de subinginer (subinginer principal) se face conform Legii nr. 57/1974, anexa nr. IV, lit. B, lit. a) pct. 20 și 21 - grupa a II-a de ramură.

Art. 5. - Se aprobă încadrarea șefilor carelor de reportaj care, în prezent sunt salarizați ca inginer principal III, pe funcția de inginer principal II, prin depășirea procentului maxim prevăzut la art. 172 (6) din Legea nr. 57/1974 cu numărul carelor de reportaj aflate în dotare.

Art. 6. - Întregul personal al Radioteleviziunii Române, inclusiv personalul redacțional și artistic, va beneficia de un spor de 10% calculat asupra salariului tarifar potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 57/1974.

Art. 7. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică de la data de 1 martie 1990.


[modificare] Anexă

Salarizarea muncitorilor Radioteleviziunii Române

- lei/lună -

Nr. crt. Rețeaua tarifară și nivelul Categorii de încadrare
1 2 3 4 5 6 7 8 spec.
1. RTVR-A (muncitori pentru activitatea de bază a RTVR) Bază 2.326 2.463 2.610 2.766 2.952 3.216 3.539 3.890
Tr. I 2.366 2.502 2.649 2.815 3.030 3.314 3.636 4.008
Tr. II 2.414 2.551 2.698 2.874 3.118 3.421 3.754 4.135
2. RTVR-B (muncitori pentru activitățile auxiliare ale RTVR) Bază 2.287 2.434 2.571 2.727 2.893 3.128 3.411 3.734
Tr. I 2.336 2.473 2.620 2.776 2.962 3.206 3.509 3.842
Tr. II 2.385 2.522 2.669 2.825 3.030 3.294 3.607 3.959
Obișnuite Grele Foarte grele
3. RTVR-C (muncitori necalificați) Bază 2.053 2.160 2.258
Tr. I 2.082 2.190 2.278
Tr. II 2.111 2.219 2.307