autentificare cu OpenID
Decret-lege privind abrogarea și modificarea unor prevederi din Legea nr. 57/1974
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Se abrogă prevederile art. 172 alin. (5) din Legea nr. 57/1974 referitoare la modul de stabilire a salariilor pentru personalul de conducere și de execuție tehnic, economic și de altă specialitate din aparatul unor instituții prevăzute în anexa nr. VI, capitolul I, lit. A, nota II, poz. 1-11, la care salarizarea este mai mică cu două clase, precum și paranteza de la poz. 10 din nota I la aceeași anexă.

Art. 2. - Personalul redacțional din cadrul Agenției de presă „Rompres” va fi salarizat în continuare potrivit sistemului de salarizare aprobat pentru unitățile de presă prevăzut la art. 165 și anexa nr. V, capitolul IV, lit. a) și b) la Legea nr. 57/1974. De asemenea, personalul din cadrul Agenției de presă „Rompres”, încadrat pe funcțiile prevăzute în anexa nr. VI, capitolul I, lit. B pct. 12 la Legea nr. 57/1974, va fi salarizat la nivelul claselor prevăzute la acest punct.

Pentru personalul propriu al Editurii „Presa liberă”, salarizarea este cea prevăzută în anexa nr. VI, capitolul I, lit. A la Legea nr. 57/1974.

Art. 3. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică de la data de 1 martie 1990.