autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri în legătură cu asigurarea autovehiculelor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Persoanele juridice care dețin tramvaie se asigură prin efectul legii pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule, pentru care vor plăti o primă de asigurare de 175 lei/an pentru fiecare tramvai cu sau fără remorcă.

Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică începând cu data prezentei hotărâri.