autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de sucursale ale Băncii Române de Comerț Exterior pe teritoriul țării
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Statutul Băncii Române de Comerț Exterior aprobat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1435 din 11 iulie 1968, cu modificările ulterioare, se completează la articolul 26 cu un alineat final, având următorul conținut:

„Banca Română de Comerț Exterior poate participa, de asemenea, la constituirea de societăți comerciale în țară și străinătate. Participarea la constituirea unor asemenea societăți, cota de participare, precum și orice alte probleme legate de aceasta, se aprobă de către Consiliul de administrație al Băncii Române de Comerț Exterior.”

Art. 2. - Se înființează sucursale ale Băncii Române de Comerț Exterior în următoarele reședințe de județ: Constanța, Timișoara, Brașov, Iași, Suceava și Cluj, care urmează să execute operațiunile prevăzute în statutul de organizare și funcționare al Băncii Române de Comerț Exterior.

Art. 3. - Se aprobă structura organizatorică a sucursalelor Băncii Române de Comerț Exterior în limita a 43 posturi pentru fiecare sucursală, conform anexei[1].

Art. 4. - Salarizarea personalului va fi cea prevăzută în anexa nr. IV, cap. IX, pentru sucursalele de gradul I ale Băncii Naționale a României, prevăzută în Legea nr. 57/1974.

Art. 5. - Primăriile județene vor asigura spațiile locative pentru desfășurarea activității sucursalelor nou înființate ale Băncii Române de Comerț Exterior.

Art. 6. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai Băncii Române de Comerț Exterior.

  1. Anexa se comunică organelor interesate.