autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Centrului de cercetare și producție de medicamente antitumorale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Centrul de cercetare și producție de medicamente antitumorale, cu sediul în municipiul București, unitate economică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătății, având drept obiect de activitate cercetarea științifică și producția în domeniul medicamentelor antitumorale.

Art. 2. - Centrul de cercetare și producție de medicamente antitumorale se organizează prin preluarea de la Institutul oncologic București a secției Sinteze, cu mijloacele fixe și circulante, personalul și fondul de salarizare, aferente, inclusiv investiția în curs de finalizare „Sinteza medicamentelor” de pe platforma Fundeni, pe baza protocolului ce se va încheia în acest scop. Actualul imobil în care funcționează secția Sinteze se trece în administrarea Centrului de cercetare și producție de medicamente antitumorale.

Art. 3. - Personalul care trece de la o unitate la alta, în cadrul măsurilor de înființare și organizare prevăzute în prezenta hotărâre, se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 4. - Organizarea, funcționarea și numărul de personal ale Centrului de cercetare și producție de medicamente antitumorale se stabilesc de către Ministerul Sănătății.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor, pe baza propunerilor Ministerului Sănătății, vor introduce în indicatorii economico-financiari și în bugetul de stat pe anul 1990 modificările ce decurg în urma aplicării prezentei hotărâri.