autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Centrului de cercetări și asistență medicală în orașul Șimleu Silvaniei
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează, pe data prezentei hotărâri, Centrul de cercetări și asistență medicală ca unitate de stat cu personalitate juridică în subordinea administrativă a primăriei județului Sălaj prin organul local de specialitate, Direcția sanitară județeană Sălaj.

Art. 2. - Obiectul de activitate al centrului îl reprezintă:

  • continuarea activității de cercetare fundamentală și aplicativă privind fiziopatologia și tratamentul afecțiunilor tractului digestiv superior desfășurată în cadrul Secției de boli interne - Gastroenterologie și Laboratorului de cercetare al Spitalului orășenesc Șimleu Silvaniei;
  • diversificarea acestor cercetări în afecțiuni cu etiopatologii conexe;
  • asigurarea de colaborări și cooperări cu instituții sau firme naționale și internaționale în aceste domenii;
  • asigurarea de instruiri și perfecționări pentru personal român sau străin;
  • asigurarea asistenței medicale de specialitate pentru pacienți români sau străini;
  • valorificarea rezultatelor cercetării prin lucrări științifice, brevete de invenție sau tratate de specialitate.

Art. 3. - Metodologic, centrul se va subordona pentru activitatea de cercetare fundamentală Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, iar pentru activitatea de asistență și cercetări medicale, Academiei de Științe Medicale din România.

Art. 4. - Centrul de cercetări și asistență medicală se organizează prin transformarea Secției de boli interne - Gastroenterologie și a Laboratorului de cercetare din cadrul spitalului orășenesc și va avea sediul central în Șimleu Silvaniei, str. Dunării nr. 37, județul Sălaj.

Art. 5. - Baza materială constituită din clădiri, aparatură medicală de investigație și tratament, aparatură de laborator, autolaborator cercetare, bibliotecă, oficiul de prelucrare date, fondurile realizate prin contracte de cercetare, ca și bunurile de orice natură aparținând Secției de boli interne - Gastroenterologie și Laboratorului de cercetare din cadrul Spitalului orășenesc Șimleu Silvaniei trec în administrația Centrului de cercetări și asistență medicală.

Art. 6. - Structura de organizare, condițiile de funcționare și numirea personalului de conducere sunt de competența primăriei județului Sălaj și Academiei de Științe Medicale din România.

Art. 7. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru introducerea în planul și bugetul pe 1990 a modificărilor rezultate din aplicarea acestei hotărâri.

Art. 8. - Personalul aferent Centrului de cercetări și asistență medicală se consideră transferat în interesul serviciului.