autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Centrului de inventică
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Centrul de inventică al Asociației inventatorilor și inovatorilor din România, cu sediul în București, pentru a stimula și valorifica inițiativele libere particulare în domeniul creației tehnice și în special al invențiilor, de a transforma partea teoretică în „obiecte-invenție” și în „produse-premisă”, generatoare de locuri de muncă în activitatea industrială și socială.

Art. 2. - Centrul de inventică funcționează în regim de autofinanțare și beneficiază de un credit bancar pentru inițierea activității, acordat în condițiile legii.

Art. 3. - Centrul de inventică este afiliat Direcției generale de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică de pe lângă Ministerul Învățământului.

Art. 4. - În funcția de director al Centrului de inventică se numește Sava Doru Cornel.