autentificare cu OpenID
Hotărâre privind cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale de stat pentru salariații răniți în timpul revoluției
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru salariații care au fost răniți în timpul revoluției din decembrie 1989, cuantumul indemnizației de incapacitate temporară de muncă ce se suportă din asigurările sociale de stat se stabilește în procent de 100% din salariul tarifar avut la data când s-a produs rănirea.

Indemnizațiile se acordă, indiferent de natura contractului de muncă și de vechimea neîntreruptă în muncă, până la data însănătoșirii ori pensionării pentru pierderea capacității de muncă, potrivit normelor legale.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 16 decembrie 1989.