autentificare cu OpenID
Hotărâre privind schimbarea denumirii întreprinderii „Steaua roșie” București în „Întreprinderea de aparatură și echipament hidraulic - HESPER București”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Întreprinderea „Steaua roșie” București, începând cu data prezentei hotărâri, își schimbă denumirea în „Întreprinderea de aparatură și echipament hidraulic - HESPER București”.

Art. 2. - Întreprinderea de aparatură și echipament hidraulic - HESPER București preia în totalitate obiectul de activitate, patrimoniul și sediul actual ale Întreprinderii „Steaua roșie” București.