autentificare cu OpenID
Ordin privind prohibiția pescuitului în anul 1990
  • semnat: Ministrul agriculturii și industriei alimentare, Nicolae Ștefan

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Ministrul agriculturii și industriei alimentare,
având în vedere prevederile art. 15, art. 17 lit. A lit. a) și lit. B lit. d), precum și ale art. 19 din Legea nr. 12/1974 privind piscicultura și pescuitul,
văzând nota Centralei pescuitului și industrializării peștelui nr. 730/5.IV.l990,
în temeiul Decretului nr. 10/1989 privind înființarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se interzice pescuitul industrial și sportiv al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice, în perioada 10 aprilie - 8 iunie 1990, în apele colinare, de șes și din Delta Dunării.

Art. 2. - Prohibiția pescuitului în apele Dunării ce constituie frontieră de stat se stabilește astfel:

  • pentru zona de frontieră cu Bulgaria, în perioada 10 aprilie - 9 mai 1990 inclusiv;
  • pentru zona de frontieră cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, în perioada 15 aprilie - 14 mai 1990 inclusiv.

Art. 3. - Prohibiția pescuitului scrumbiei de Dunăre se stabilește pe sectoare, după cum urmează:

  • în sectorul I (de la Marea Neagră la Ceatalul Ismail) 5 zile, între 14-18 aprilie 1990 inclusiv;
  • în sectorul II (de la Ceatalul Ismail până la Vadu Oii) 20 de zile, între 19 aprilie - 8 mai 1990 inclusiv;
  • în sectorul III (de la Vadu Oii până la Gura Timocului) 30 de zile, între 9 mai - 7 iunie 1990 inclusiv.

Art. 4. - Pentru protecția fondului piscicol în apele prevăzute la art. 1 și 2 se admite pescuitul somnului la Dunăre cu pripoane.

Art. 5. - În zonele de revărsare a Dunării din sectorul Isaccea-Calafat, după perioada de reproducere a peștelui se admite pescuitul la garduri pescărești cu vintire și prostovoale.

Art. 6. - În bazinele piscicole din apele interioare, în care procentul de răpitori depășește 25% din efectivul piscicol, se admite pescuitul industrial cu aprobarea Centralei pescuitului și industrializării peștelui.

Art. 7. - Centrala pescuitului și industrializării peștelui și Centrala „Delta Dunării” Tulcea vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.