autentificare cu OpenID
Comunicat

Vineri, 6 aprilie 1990, a avut loc ședința Biroului executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, prezidată de domnul Ion Iliescu, președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională. Au luat parte ca invitați miniștri și conducători ai unor organe centrale de stat.

În prima parte a ședinței au fost examinate și aprobate mai multe proiecte de decrete-lege, printre care cele privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine, asupra aderării României la Acordul privind Organizația internațională de telecomunicații prin satelit „INTELSAT”, precum și cel referitor la conținutul jurământului militar. A fost, de asemenea, dezbătut proiectul de decret-lege privind stabilirea unor măsuri economico-sociale pentru acordarea ajutoarelor de șomaj și reintegrarea profesională a șomerilor, hotărându-se ca acesta să fie completat și supus ulterior spre aprobare.

Luând act de unele tensiuni apărute în relațiile dintre comunitățile religioase ortodoxă și greco-catolică, în urma recentei legalizări în România a cultului greco-catolic, biroul executiv a lansat un apel la dialog și conciliere, invitându-i, totodată, pe reprezentanții celor două culte să participe, la 9 aprilie 1990, la un dialog cu președintele și vicepreședinții Biroului executiv al C.P.U.N., în vederea discutării diverselor aspecte legate de îmbunătățirea relațiilor dintre membrii comunităților religioase respective.

Domnul Ion Mânzatu a prezentat o informare asupra derulării activității comisiei centrale și a comisiei mixte de la Târgu Mureș, menționând progresele înregistrate în dialogul politic și stadiul cercetării cauzelor evenimentelor din zilele de 19 și 20 martie 1990.

A fost analizată, totodată, o informare privind sumele depuse în contul „Libertatea - 1989”. Biroul executiv a stabilit obiectivele pentru care să fie utilizate cu prioritate aceste fonduri, recomandând elaborarea unui act normativ în acest sens.

În continuare, procurorul general, domnul Gheorghe Robu, a prezentat o informare asupra activității organelor procuraturii în perioada ianuarie-martie 1990. Menționând unele acțiuni întreprinse pe linia asigurării legalității, a restabilirii încrederii față de această instituție, în eforturile de făurire a statului de drept, au fost relevate, totodată, activitățile legate de investigarea persoanelor implicate în acțiunile de represiune din timpul revoluției, în vederea judecării celor vinovați. S-a apreciat, însă, că trebuie acționat mult mai hotărât pentru îmbunătățirea generală a activității procuraturii, hotărându-se instituirea unei comisii a biroului executiv însărcinate cu stabilirea unor măsuri în acest sens.

S-a decis amânarea ședinței următoare a C.P.U.N. după sărbătorile de Paști.