autentificare cu OpenID
Decret-lege privind dobânzile ce se plătesc populației de către Casa de Economii și Consemnațiuni pentru depunerile economiilor bănești pe instrumente de economisire, precum și de către bănci pentru depuneri ale părților sociale
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Dobânzile ce se plătesc populației de către Casa de Economii și Consemnațiuni pentru depunerile economiilor bănești pe instrumente de economisire, precum și de către bănci pentru depuneri ale părților sociale, sunt cele prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul decret-lege.

Art. 2. - Pentru disponibilitățile C.E.C. păstrate în conturi la bănci dobânda este de 3,55 la sută pe an.

Art. 3. - Anexa nr. 1 Cap. B pct. 3 și 6 la Decretul nr. 146/1987 privind dobânzile ce se încasează și se plătesc de către bănci și alte unități se modifică în mod corespunzător prevederilor art. 1 și 2 din prezentul decret-lege.

Art. 4. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică de la data de 1 ianuarie 1990.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990.


[modificare] Anexă

Tabel cuprinzând nivelul dobânzilor ce se plătesc populației de către Casa de Economii și Consemnațiuni pentru depunerile economiilor bănești pe instrumente de economisire, precum și nivelul dobânzilor ce se plătesc de către bănci pentru depuneri ale părților sociale

Dobânda în procente pe an
A. Depuneri ale economiilor la C.E.C.
a) Librete de economii cu depuneri pe termen de cel puțin un an 5,0
- în cazul nerespectării termenului de cel puțin un an 3,0
b) Librete de economii cu dobândă la vedere 3,0
c) Librete de economii cu dobândă și câștiguri în autoturisme 3,0
din care:
- pe librete, fiecărui titular 2,0
- sub formă de câștiguri în numerar (titularii libretelor ieșite câștigătoare vor beneficia cu prioritate de cumpărarea autoturismelor de la unitățile comerciale specializate, începând cu tragerea la sorți pentru trimestrul I/1990) 1,0
d) Librete de economii școlare 5,0
e) Obligațiuni C.E.C. cu câștiguri (dobânda se acordă în întregime sub formă de câștiguri, în care se include și valoarea obligațiunii ieșite câștigătoare) 2,0
f) Conturi curente personale și pe carnete de cecuri cu sumă limitată 3,0
g) Conturi curente personale pentru construirea și cumpărarea de locuințe, cu depuneri care depășesc un an 5,0
- în cazul depunerilor până la un an 3,0
h) Conturi curente personale pentru cumpărarea de autoturisme și alte destinații stabilite de Casa de Economii și Consemnațiuni 2,0
i) Conturile fundațiilor constituite în temeiul dispozițiilor legale de către persoanele fizice 4,0
j) Foi și timbre de economii și cecuri de economii școlare; la aceste depuneri nu se acordă dobânzi fiecărui depunător, ci recompense colectivelor de elevi ale școlilor în cadrul diferitelor manifestări la nivelul unităților școlare, comunelor, orașelor, municipiilor, județelor sau pe țară. Suma necesară acordării recompenselor se va prevedea anual în bugetul de venituri și cheltuieli al C.E.C.
B. Depuneri ale părților sociale în conturi personale la bănci și la cooperativele de credit
a) Depuneri pe termen de cel puțin un an 5,0
- în cazul nerespectării termenului de cel puțin un an 3,0
b) Depuneri la vedere 3,0
Notă:
  • La libretele de economii cu câștiguri; cu dobândă și câștiguri; pentru turism; cu câștiguri în materiale de construcție; pentru construirea de locuințe și pentru cumpărarea de locuințe, aflate asupra populației, se acordă dobândă de 2%. La libretele cu câștiguri pentru turism, cu câștiguri în materiale de construcție și pentru construirea de locuințe, întreaga dobândă se acordă sub formă de câștiguri. La libretele pentru cumpărarea de locuințe, dobânda se acordă fiecărui depunător, iar la libretele cu dobândă și câștiguri 1,5% se acordă fiecărui titular, iar din 0,5% se acordă câștiguri prin trageri la sorți.
    Depunerea minimă care dă drept de participare la trageri la sorți la libretele pentru turism, cu dobândă și câștiguri în autoturisme, în materiale de construcție și pentru construirea de locuințe, ieșite câștigătoare, intră în rezultatele activității C.E.C.
  • Fracțiunile până la 5 bani din calculul dobânzilor cuvenite populației se reîntregesc la 5 bani în favoarea depunătorilor.