autentificare cu OpenID
Decret-lege privind reglementarea unor drepturi ale personalului de dirijare, control și informare a traficului aerian civil
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Personalul operativ de dirijare și control al traficului aerian civil prevăzut în anexa nr. 1, lit. A, care lucrează la aeroportul Otopeni și centrele de dirijare de gradul I, beneficiază de un concediu suplimentar de odihnă de 12 zile lucrătoare.

Personalul de dirijare și control de la celelalte aeroporturi, aerodromuri și centre de dirijare, precum și personalul de informare și control prevăzut în anexa nr. 1, lit. B, vor beneficia de un concediu suplimentar de odihnă de 9 zile lucrătoare.

Art. 2. - Personalul prevăzut la art. 1 alin. 1 beneficiază, potrivit recomandării medicale a organelor competente, de un concediu de recuperare psihologică, obligatoriu și gratuit, de 12 zile calendaristice anual într-o stațiune balneoclimaterică; pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. 2 durata acestui concediu este de 10 zile calendaristice anual.

Pe timpul concediului de recuperare psihologică personalul primește salariu tarifar corespunzător funcției deținute.

Art. 3. - Timpul lucrat de personalul prevăzut la art. 1 alin. 1 se încadrează în grupa I de muncă, iar timpul lucrat de personalul prevăzut la art. 1 alin. 2 se încadrează la grupa II de muncă.

Persoanele care au lucrat în condițiile prevăzute la alin. 1 se pensionează potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 3/1977.

Art. 4. - Personalul prevăzut la art. 3, care din punct de vedere medical nu mai este apt să presteze activitate de dirijare, control și informare a traficului aerian din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, va fi trecut într-o altă muncă corespunzătoare pregătirii sale. Pe această perioadă va primi, pe lângă salariul pentru munca efectiv prestată, și o sumă plătită din fondurile asigurărilor sociale de stat, până la nivelul salariului tarifar al funcției avute la data trecerii în altă muncă. La împlinirea vârstei de pensionare se poate cere stabilirea pensiei pentru munca depusă și limită de vârstă.

Art. 5. - Personalul prevăzut în anexa nr. 1 va beneficia de un spor pentru condiții grele de muncă de până la 15% la salariul tarifar, care va fi diferențiat pe funcții de către Departamentul aviației civile. Personalul care își desfășoară activitatea la ecrane radar poate beneficia concomitent și de un spor de salariu pentru condiții nocive de muncă în cuantum de 100 lei lunar.

Art. 6. - Personalul operativ de dirijare, control și informare a traficului aerian civil va beneficia de un spor de vechime neîntreruptă în aceeași unitate în aceleași cote din salariul tarifar ca și personalul operativ din unitățile de exploatare a căilor ferate subordonate Ministerului Transporturilor, a căror activitate este legată direct de siguranța circulației.

Art. 7. - Se completează anexa nr. IV, cap. V pct. 4 lit. A, b) din Legea nr. 57/1974 cu funcțiile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 8. - Durata timpului de muncă pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. 1 este de 36 de ore pe săptămână.

Art. 9. - Personalul de dirijare, control și informare a traficului aerian civil va beneficia anual de l2 călătorii gratuite pe cursele interne și de o călătorie gratuită pe cursele internaționale, în limita locurilor disponibile.

Soțul sau soția persoanei în cauză, precum și copiii săi minori și cei care sunt elevi ori studenți, vor beneficia, în aceleași condiții, de câte 6 călătorii pe cursele interne și de o călătorie pe cursele internaționale.

Art. 10. - Departamentul aviației civile va lua măsuri pentru buna organizare a muncii controlorilor de trafic aerian care să conducă la deplina siguranță a zborurilor.

Art. 11. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor, pe baza fundamentării prezentate de Ministerul Transporturilor, vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990, inclusiv în rezerva bugetară.

Art. 12. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică cu data de 1 martie 1990.


[modificare] Anexa Nr. 1

Personalul operativ de dirijare, control și informare a traficului aerian civil

Litera A: Controlor trafic operativ dirijare și control:
1. Șef tură ACC, APP, TWR, aeroport, aerodrom
2. Navigator principal instructor ACC, APP, TWR
3. Navigator principal radar SRE și PAR
4. Navigator principal radar ACC, APP, TWR
5. Navigator radar SRE și PAR
6. Navigator principal non-radar ACC, APP, TWR, aeroport, aerodrom
7. Navigator radar ACC, APP, TWR
8. Navigator non-radar ACC, APP, TWR, aeroport, aerodrom
9. Șef tură sol
10. Operator radar SRE și PAR
11. Operator radar ACC, APP, TWR
12. Navigator principal sol
13. Controlor non-radar ACC, APP, TWR, aeroport, aerodrom
14. Navigator sol
15. Controlor sol
Litera B: Controlor trafic operativ informare și control
1. Șef tură Briefing, Notam, Programări zbor
2. Navigator principal instructor Briefing, Notam, Programări zbor
3. Navigator principal Briefing, Notam, Programări zbor
4. Navigator principal Prelucrare mesaje, Flight-data
5. Navigator Briefing, Notam, Programări zbor
6. Controlor Briefing, Notam, Programări zbor
7. Controlor Prelucrare mesaje, Flight-data
8. Navigator principal Fic, Atis, Volmet
9. Navigator Fic, Atis, Volmet
10. Controlor Fic, Atis, Volmet, Benzi evidență progresivă
11. Controlor trafic stagiar
12. Dispecer aeroport


[modificare] Anexa Nr. 2

Personalul operativ de protecție a navigației aeriene și dirijare zbor

Nr. crt. Denumirea funcției Nr. gradații Clasa de retribuire la nivelul de bază
Gradul de organizare al unității
Aeroporturi
Otopeni I II III
Centre dirijare zbor
I II III -
1. Șef tură dirijare zbor 6 27 25 - -
2. Navigator principal instructor dirijare zbor 7 26 24 - -
3. Șef tură informare zbor 6 23 22 - -
4. Navigator principal instructor informare zbor 7 22 21 - -
5. Navigator principal dirijare zbor 7 25 23 21 -