autentificare cu OpenID
Decret-lege privind unele măsuri referitoare la activitatea Uniunii arhitecților din România și ai asociațiilor teritoriale ale arhitecților
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu
În spiritul noilor condiții create de revoluția din decembrie 1989, Uniunea arhitecților din România, continuatoarea tradiției Societății arhitecților români, înființată în 1891, are ca scop sprijinirea creației arhitecturale originale, ținând seama de asigurarea calității construcțiilor, de inserția lor armonioasă în mediul înconjurător, de protejarea peisajelor naturale și construite, precum și a zestrei imobiliare de interes public.
Pentru asigurarea cadrului juridic corespunzător desfășurării activități Uniunii arhitecților din România și a asociațiilor teritoriale ale arhitecților,

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Uniunea arhitecților din România este persoană juridică deplin autonomă, cu sediul în municipiul București.

Arhitecții se pot constitui, în condițiile legii, în asociații teritoriale ale arhitecților, unități autonome cu personalitate juridică.

Organizarea și funcționarea Uniunii arhitecților din România și a asociațiilor teritoriale ale arhitecților se stabilesc prin statut.

Uniunea arhitecților din România și asociațiile teritoriale ale arhitecților reprezintă interesele membrilor lor în relațiile internaționale, precum și în relațiile cu celelalte uniuni de creație, instituții, mass-media.

Art. 2. - Aderarea arhitecților sau a asociațiilor acestora la Uniunea arhitecților din România se face potrivit prevederilor statutului.

Art. 3. - Uniunea arhitecților din România și asociațiile teritoriale ale arhitecților organizează, pe baza principiilor rentabilității și eficienței economice, activități de cercetare științifică, consultanță și asistență tehnică în țară și în străinătate, concursuri, edituri, unități poligrafice, ateliere de creație, biblioteci, cluburi, reviste, ziare și alte unități necesare realizării scopului lor.

La elaborarea studiilor și proiectelor de arhitectură, artă monumentală, urbanism și amenajarea teritoriului, care au drept urmare realizarea lor practică, pot participa absolvenți ai institutelor de învățământ superior de arhitectură, împreună cu alți specialiști.

Studiile și proiectele prevăzute la alin. 2 se pot realiza în mod individual sau prin asociere în forme particulare, cooperatiste sau de stat.

Uniunea arhitecților din România protejează drepturile de autor ale membrilor săi potrivit reglementărilor legale.

Art. 4. - Concursurile de arhitectură, urbanism, amenajarea teritoriului se organizează, în funcție de importanța obiectului acestora, cu participarea Uniunii arhitecților din România sau, după caz, a asociațiilor teritoriale ale arhitecților. Concursurile se organizează potrivit regulamentelor aprobate de comitetul de conducere al Uniunii arhitecților din România.

Art. 5. - Uniunea arhitecților din România și asociațiile teritoriale ale arhitecților participă la elaborarea și avizarea actelor normative privitoare la arhitectură, construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

Art. 6. - Uniunea arhitecților din România și asociațiile teritoriale ale arhitecților vor fi consultate de către primăriile județene și municipale cu privire la desemnarea persoanei ce urmează a ocupa postul de arhitect-șef.

Art. 7. - Uniunea arhitecților din România și, după caz, asociațiile teritoriale ale arhitecților colaborează cu ministerele, celelalte organe centrale, precum și cu organele locale, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin.