autentificare cu OpenID
Decret-lege privind majorarea unor pensii din cadrul sistemului de pensionare a avocaților
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Acte care menționează acest act:

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Se stabilește la 800 lei pensia minimă pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime incompletă a avocaților pensionari care au lucrat în mai multe sectoare de activitate cu sisteme proprii de pensionare, dacă în aceste sectoare s-a aplicat majorarea prevăzută de Decretul nr. 210/1988.

Procentele de majorare a pensiilor avocaților pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime incompletă, diferențiate pe niveluri de pensii, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Pensiile de invaliditate în cuantum de până la 3.000 lei lunar se majorează, în medie, cu 8 la sută.

Procentele de majorare a pensiilor de invaliditate, diferențiate pe niveluri de pensii, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Pensia minimă este de 950 lei pentru gradul I de invaliditate, 800 lei pentru gradul II de invaliditate și 600 lei pentru gradul III de invaliditate.

Art. 3. - Pensiile de urmaș din cadrul Casei de asigurări a avocaților, ajutoarele sociale și ajutoarele pentru copiii urmași, invalizi de gradul I sau II, se majorează cu câte 100 lei lunar pentru fiecare titular de drepturi.

Art. 4. - Casa de asigurări a avocaților va lua măsuri pentru modificarea indicilor financiari prevăzuți pentru anul 1990.

Art. 5. - Majorarea prevăzută la art. 1-3 se acordă cu începere de la data de 1 februarie 1990.

Art. 6. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul decret-lege.


[modificare] Anexa Nr. 1

Tabel cu procentele de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusă și limită de vârstă cu vechime incompletă diferențiate pe niveluri de pensii

Nivelul actual al pensiilor Procentul de majorare Nivelul pensiei după majorare -lei-
minim maxim
până la 550 45,5 800 -
551 - 700 25,2 800 877
701 - 800 15,2 877 922
801 - 900 13,7 922 1.024
901 - 1.000 7,9 1.024 1.079
1.001 - 1.100 5,6 1.079 1.162
1.101 - 1.200 5,2 1.162 1.263
1.201 - 1.300 4,8 1.263 1.363
1.301 - 1.400 4,4 1.363 1.462
1.401 - 1.500 4,1 1.462 1.562
1.501 - 1.700 3,4 1.562 1.758
1.701 - 2.000 3,0 1.758 2.060
2.001 - 2.200 2,6 2.060 2.258
2.201 - 2.500 2,3 2.258 2.558
2.501 - 2.700 1,9 2.558 2.752
2.701 - 3.000 1,8 2.752 3.054

În vederea corelării, pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.054 lei, cât devine pensia de 3.000 lei majorată cu procentul de 1,8 la sută.


[modificare] Anexa Nr. 2

Tabel cu procentele de majorare a pensiilor de invaliditate de gradul I, II și III diferențiate pe niveluri de pensii

Nivelul actual al pensiilor Procentul de majorare Nivelul pensiei după majorare -lei-
minim maxim
până la 500 20,0 600 -
501 - 600 16,7 600 700
601 - 700 14,3 700 800
701 - 800 12,5 800 900
801 - 900 11,1 900 1.000
900 - 1.000 10,0 1.000 1.100
1.001 - 1.100 9,1 1.100 1.200
1.101 - 1.200 8,3 1.200 1.300
1.201 - 1.300 7,7 1.300 1.400
1.301 - 1.400 7,1 1.400 1.500
1.401 - 1.500 6,7 1.500 1.600
1.501 - 1.700 5,9 1.600 1.800
1.701 - 2.000 5,0 1.800 2.100
2.001 - 2.200 4,5 2.100 2.300
2.201 - 2.500 4,0 2.300 2.600
2.501 - 2.700 3,7 2.600 2.800
2.701 - 3.000 3,3 2.800 3.100

Pensia minimă pentru gradul I de invaliditate se stabilește la 950 lei, pentru gradul II de invaliditate la 800 lei, iar pentru gradul III de invaliditate la 600 lei.

În vederea corelării:

  • pensiile de invaliditate de gradul II în cuantum de peste 700 lei lunar care au fost ridicate la minima de 800 lunar potrivit Decretului nr. 210/1986 vor fi majorate cu diferența de până la 100 lei;
  • pensiile nemajorate de peste 3.000 lei nu pot fi mai mici de 3.100 lei, cât devine pensia de 3.000 lei majorată cu 3,3 la sută.