autentificare cu OpenID
Decret-lege privind abrogarea unor prevederi și acte normative din domeniul transporturilor auto
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Pe data de 30 aprilie 1990 se abrogă:

  • Decretul nr. 468/1977 cu privire la organizarea și efectuarea transporturilor cu autovehicule, cu modificările ulterioare;
  • Decretul nr. 277/1979 privind unele măsuri pentru raționalizarea consumului de carburanți și gospodărirea economicoasă a parcului de autovehicule, cu modificările ulterioare;
  • articolele 10 lit. c) și d), 11, 12, 44-47 din Decretul nr. 620/1973 cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice și de folosire mai judicioasă a combustibililor și energiei;
  • articolul 15 și anexele nr. VII-IX din Decretul nr. 377/1979 privind unele măsuri pentru concentrarea parcului auto de folosință locală sau proprie din dotarea unităților socialiste, cu modificările ulterioare;
  • articolul II din Decretul nr. 385/1984 pentru modificarea și completarea Decretului nr. 468/1977 cu privire la organizarea și efectuarea transporturilor cu autovehicule, precum și unele măsuri pentru asigurarea transportului de mărfuri în condiții de reducere a consumului de carburanți și lubrifianți.

Art. 2. - Până la data prevăzută la art. 1, guvernul va stabili, prin hotărâre, normele privind organizarea activității din domeniul transporturilor auto ce fac obiectul reglementărilor abrogate prin prezentul decret-lege.