autentificare cu OpenID
Decret-lege privind statutul observatorilor străini pentru alegerile din 20 mai 1990
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - La alegerile pentru parlament și Președintele României din 20 mai 1990 pot asista observatori din partea unor state, a unor organizații internaționale guvernamentale, precum și din partea unor organizații internaționale neguvernamentale, împuterniciți de către statul sau organizația ce i-a trimis, ca și personalități ale vieții politice internaționale invitate cu acest prilej.

Art. 2. - În vederea îndeplinirii misiunii lor, observatorii din străinătate vor trebui să obțină acreditarea din partea Guvernului României.

Art. 3. - Pe timpul desfășurării activității, observatorii străini au statutul care rezultă din împuternicirea primită conform art. 1 și vor respecta prevederile legislației românești, ca și practica internațională cu privire la misiunile observatorilor.

Art. 4. - Observatorii străini au dreptul să urmărească modul în care decurge campania electorală și să asiste la desfășurarea operațiunilor electorale care au loc în secțiile de votare, precum și la birourile electorale.