autentificare cu OpenID
Hotărâre privind schimbul valutar pentru cetățenii români care călătoresc peste graniță în interes personal
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru călătoriile în interes personal în străinătate, cetățenii români cu domiciliul în România pot beneficia de efectuarea schimbului valutar potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În cazul în care, după eliberarea valutei, cetățenii români renunță la efectuarea excursiei, sumele în valută primite vor fi restituite la unitatea de turism la care s-a efectuat schimbul, în termen de 30 de zile de la eliberare.

Art. 2. - Schimburile valutare se vor efectua de către unitățile autorizate ale Ministerului Turismului.

Cetățenii români deținători de valută pot utiliza nelimitat sumele pe care le dețin pentru efectuarea de călătorii în străinătate.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor, pe baza propunerilor Ministerului Turismului și Ministerului Transporturilor, vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai acestor ministere.


[modificare] Anexă

Sumele ce se pot schimba persoanelor care călătoresc în străinătate în interes personal

Cap. I. - Pentru călătorii individuale pe cont propriu

Suma maximă care se schimbă unei persoane
1. Pentru călătorii individuale pe cont propriu:
a) în țări cu decontare în ruble transferabile 3.000 lei o dată pe an
b) în țări cu decontare în devize convertibile 75 dolari S.U.A. o dată la doi ani
2. Pentru participarea la congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte forme de reuniuni și manifestări cu caracter internațional, dovedite cu invitația organizatorului acțiunii:
a) în țări cu decontare în ruble transferabile:
- când nu au întreținerea asigurată în străinătate (masă și cazare) 500 lei pe zi (pe durata acțiunii) plus taxa de participare, o dată pe an
- când au întreținerea asigurată în străinătate (masă și cazare) 75 lei pe zi (pe durata acțiunii) plus taxa de participare, o dată pe an
b) în țări cu decontare în devize convertibile:
- când nu au întreținerea asigurată în străinătate (masă și cazare) sume în valută la nivelul baremurilor care se acordă pentru deplasări oficiale la categoria de bază, plus taxa de participare, o dată la doi ani
- când au întreținerea asigurată în străinătate (masă și cazare) 30% din diurna care se acordă pentru deplasări oficiale, la categoria de bază, plus taxa de participare, o dată la doi ani
3. Pentru călătoriile cu mijloace auto proprietate personală, suplimentar față de prevederile de la pct. 1 și 2:
a) în țări cu decontare în ruble transferabile 1.000 lei pentru autoturism, respectiv 300 lei pentru motocicletă, o dată pe an
b) în țări cu decontare în devize convertibile 30 dolari S.U.A. pentru autoturism, o dată la doi ani;
10 dolari S.U.A. pentru motocicletă, o dată la doi ani
4. Pentru călătoriile în cadrul micului trafic de frontieră:
a) în țări cu decontare în ruble transferabile 500 lei pe an în moneda națională a fiecărei țări
b) în R.S.F. Iugoslavia 5 dolari pe an
5. Pentru tranzit (la o călătorie dus-întors) prin țările cu decontare în ruble transferabile spre țările cu decontare în devize convertibile 800 lei de persoană, o dată la doi ani, indiferent de numărul țărilor tranzitate
6. Pentru situațiile deosebite, care necesită cheltuieli în valută legate de decesul rudelor din străinătate, cheltuieli de judecată și onorarii de avocat pentru apărarea unor drepturi patrimoniale și alte situații similare, persoanele care călătoresc în străinătate în interes personal au dreptul în afara sumelor prevăzute la pct. 1-3, în țări cu decontare în ruble transferabile, la suma de 1.500 lei pe an.
Notă:
  1. Sumele prevăzute la cap. I se schimbă de unitățile de turism pe bază de pașaport simplu, titlu de călătorie, permis de călătorie pentru micul trafic de frontieră și trecerile simple, se consemnează în „Borderoul de eliberare valută și bilete de călătorie” și se aplică ștampila pe documentele de trecere a frontierei pentru valuta eliberată în anul respectiv, care va avea formă rotundă pentru țările cu decontare în ruble transferabile și formă pătrată pentru țările cu decontare în devize convertibile.
  2. Valuta neutilizată după efectuarea excursiei poate fi păstrată de către posesor asupra sa, poate fi ținută în cont la bănci sau poate fi schimbată în lei, la cursul în vigoare.
  3. Pentru copiii sub 14 ani, sumele prevăzute la pct. 1, 4, 5 și 6 se acordă în proporție de 50%.
  4. Pentru transportul internațional în trafic feroviar, cetățenii români care călătoresc în străinătate în interes personal pot beneficia o dată pe an de plata în lei a biletelor de călătorie (dus-întors) până la destinație. În situații deosebite (decese ale rudelor apropiate: copii, părinți, socri, frați, surori, cumnați, cumnate, citare în procese, apărarea unor drepturi patrimoniale), participări la congrese, simpozioane, conferințe, concursuri și tratamente medicale (cu avizul Ministerului Sănătății), cetățenii români pot beneficia de încă o călătorie cu plata în lei a biletelor de călătorie în trafic feroviar pe ruta directă (dus-întors) până la destinație. Eliberarea biletelor de călătorie cu plata în lei se va nota în pașaport de către agențiile C.F.R. emitente.
  5. La operațiunile de schimb valutar, unitățile de turism percep un comision de 5%.
  6. În anul în care cetățenii români beneficiază de schimb valutar pe țări cu decontare în devize convertibile, nu mai au dreptul și la schimb valutar pe țări cu decontare în ruble transferabile.
  7. Pentru țările cu care decontările se fac în cliring (R. P. Chineză, Brazilia, Columbia, India, Ecuador, Ghana) se aplică prevederile stabilite pentru țările cu decontare în devize convertibile.

Cap. II. - Pentru excursii externe organizate

1. Turiștii care călătoresc peste hotare în excursii în grup sau individual cu servicii plătite, organizate de unitățile de turism cu plata tarifelor în lei pentru servicii de cazare, masă, transport, ghid și program turistic, pot beneficia, pentru cheltuieli personale, de următoarele sume:

  • în țări cu decontare în ruble transferabile: 100 lei/zi/persoană;
  • în țări cu decontare în devize convertibile: 10 dolari/călătorie.

2. Personalul de însoțire beneficiază de aceleași drepturi ca și turistul, iar cheltuielile acestuia, inclusiv cota pentru cheltuieli personale în valută, se includ în costul excursiei.

3. Cetățenii români pot participa o dată pe an la excursii externe organizate, cu excepția excursiilor de 1-3 zile organizate în țări cu decontare în ruble transferabile, cu turiștii care se află în stațiunile balneoclimaterice și pentru revelioane. În anul în care au participat la o excursie organizată, cetățenii români nu pot beneficia și de sumele prevăzute la călătoriile pe cont propriu. Excursiile organizate se fac numai pe bază de pașaport simplu individual, pe care se va aplica ștampila menționată la pct. 1 din notă.

Cap. III. - Prevederi comune

1. De prevederile de la cap. I și II beneficiază și cetățenii străini domiciliați în România, care nu realizează venituri din muncă sau pensie, în valută.

2. Sumele în lei pot fi schimbate în valutele solicitate de beneficiari, cu respectarea plafoanelor maxime stabilite pe modalități de decontare.

3. Schimbul valutar se efectuează la cursul în vigoare din ziua operațiunii.