autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea modelului buletinelor de vot, al ștampilelor secțiilor de votare și al celor necesare votării
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Pentru alegerile de deputați și senatori în Parlamentul României și a Președintelui României, care vor avea loc la data de 20 mai 1990, în temeiul art. 43 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Modelele buletinelor de vot pentru alegerea Adunării Deputaților, Senatului și Președintelui României sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art. 2. - Modelul ștampilelor secțiilor de votare este cel prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 3. - Modelul ștampilelor necesare votării este cel prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 4. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

1990_0042_pagina2.png

1990_0042_pagina3.png

1) Se trece denumirea completă a partidului, formațiunii politice sau mențiunea „listă de candidați independenți” în ordinea rezultată din tragerea la sorți efectuată conform art. 44 alin. 7 din Decretul-lege nr. 92/1990.

2) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului, formațiunii politice sau mențiunea „candidat independent” și semnul electoral să se păstreze distanța de 3 litere. (Lista de candidați independenți nu are semn.)

3) Se trec numele și prenumele candidaților, în ordinea din lista de candidați depusă, după care se închide patrulaterul.

4) Se trece mențiunea „candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprimă un patrulater distinct, în partea finală a buletinului, în ordinea înregistrării propunerilor.

5) Se trece semnul electoral, dacă a fost solicitat de candidat.

6) Se trec numele și prenumele candidatului independent.

Notă:

Hârtia pentru buletinul de vot va fi de culoare albă și suficient de groasă pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat și votul dat.

Pe paginile buletinului de vot se vor imprima patrulatere în număr suficient pentru a cuprinde toate candidaturile, în afară de ultima pagină care va rămâne albă pentru ștampila de control.

Toate numele, prenumele și cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se vor tipări cu literă corp 10 verzal drepte.

Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care va rămâne albă, vor fi numerotate.

Pe teritoriul unei circumscripții electorale se va folosi tuș pentru ștampile de aceeași culoare.

Semnul electoral se va imprima într-un spațiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.


[modificare] Anexa Nr. 2

1990_0042_pagina4.png

1990_0042_pagina5.png

1) Se trece denumirea completă a partidului, formațiunii politice sau mențiunea „listă de candidați independenți” în ordinea rezultată din tragerea la sorți efectuată conform art. 44 alin. 7 din Decretul-lege nr. 92/1990.

2) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului, formațiunii politice sau mențiunea „candidat independent” și semnul electoral să se păstreze distanța de 3 litere. (Lista de candidați independenți nu are semn.)

3) Se trec numele și prenumele candidaților, în ordinea din lista de candidați depusă, după care se închide patrulaterul.

4) Se trece mențiunea „candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprimă un patrulater distinct, în partea finală a buletinului, în ordinea înregistrării propunerilor potrivit art. 44 alin. 7 din Decretul-lege nr. 92/1990.

5) Se trece semnul electoral, dacă a fost stabilit de candidat.

6) Se trec numele și prenumele candidatului independent.

Notă:

Hârtia pentru buletinul de vot va fi de culoare albă și suficient de groasă pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat și votul dat.

Pe paginile buletinului de vot se vor imprima patrulatere în număr suficient pentru a cuprinde toate candidaturile, în afară de ultima pagină care va rămâne albă pentru ștampila de control.

Toate numele, prenumele și cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se vor tipări cu literă corp 10 verzal drepte.

Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care va rămâne albă, vor fi numerotate.

Pe teritoriul unei circumscripții electorale se va folosi tuș pentru ștampile de aceeași culoare.

Semnul electoral se va imprima într-un spațiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.


[modificare] Anexa Nr. 3

1990_0042_pagina6.png

1990_0042_pagina7.png

1) Se trece denumirea completă a partidului, formațiunii politice sau mențiunea „candidat independent”.

2) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului, formațiunii politice sau mențiunea „candidat independent” și semnul electoral să se păstreze distanța de 3 litere.

3) Se trec numele și prenumele candidatului în ordinea rezultată din tragerea la sorți efectuată conform art. 44 alin. 7 din Decretul-lege nr. 92/1990.

Notă:

Hârtia pentru buletinul de vot va fi de culoare albă și suficient de groasă pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat și votul dat.

Pe paginile buletinului de vot se vor imprima patrulatere în număr suficient pentru a cuprinde toate candidaturile, în afară de ultima pagină care va rămâne albă pentru ștampila de control.

Toate numele, prenumele și cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se vor tipări cu literă corp 10 verzal drepte.

Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care va rămâne albă, vor fi numerotate.

Pe teritoriul unei circumscripții electorale se va folosi tuș pentru ștampile de aceeași culoare.

Semnul electoral se va imprima într-un spațiu grafic de 1,5 cm x 1,5 cm.


[modificare] Anexa Nr. 4

1990_0042_stampila1.png

Notă:

În cadrul ștampilei de control, după numărul circumscripției electorale se adaugă denumirea județului.

Spre exemplu; „Circumscripția electorală nr. 2 Arad”.


[modificare] Anexa Nr. 5

1990_0042_stampila2.png