autentificare cu OpenID
Hotărâre privind posibilitatea unităților cooperației de consum de a se aproviziona cu unele materii prime și materiale prin relații directe cu furnizorii
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, unitățile de producție și prestări servicii din subordinea Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum pot prelua materii prime, materiale și piese de schimb din stocuri supranormative, materiale secundare, refolosibile și recuperabile, deșeuri, resturi de partizi, cupoane, fâșii, ștraifuri, sortări din producție, materiale cu defecte de calitate, precum și alte materii prime neutilizabile industrial, existente în unitățile de stat, bazele de aprovizionare și întreprinderile județene de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile.

Art. 2. - Întreprinderile de stat și bazele de aprovizionare vor livra, contra cost, resursele materiale prevăzute la art. 1, pe bază de comandă fermă din partea unităților de producție și prestări servicii din subordinea Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum.