autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Întreprinderii de comerț exterior „ECOMES” în subordinea Centralei industriale de echipament special București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Întreprinderea de comerț exterior „ECOMES” în subordinea Centralei industriale de echipament special București, care va funcționa ca unitate cu personalitate juridică, cu grad special, având ca obiect activități de comerț exterior specifice întreprinderilor producătoare din cadrul centralei.

Art. 2. - Structura organizatorică, numărul de personal și obiectul detaliat de activitate al întreprinderii de comerț exterior sus-menționate vor fi aprobate de Ministerul Industriei Electrotehnice și Electronice, pe baza propunerilor centralei și cu avizul Ministerului Comerțului Exterior.

Art. 3. - Salariații Întreprinderii de comerț exterior „ECOMES” vor beneficia de prevederile Decretului nr. 163/l975 privind acordarea sporului special în aceleași condiții ca salariații Centralei industriale de echipament special București.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai Ministerului Industriei Electrotehnice și Electronice și Centralei industriale de echipament special București.