autentificare cu OpenID
Hotărâre privind efectuarea de operațiuni de încasări și plăți în valută, angajarea și acordarea de credite în valută de către Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară specifice profilului său de activitate
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară este autorizată să efectueze în plus, față de atribuțiile sale prezente, operațiuni de încasări și plăți privind activitatea de comerț exterior, să cumpere și să vândă în țară și în străinătate valute efective, efecte de comerț, precum și titluri și obligațiuni străine, să încheie aranjamente de comerț cu bănci și instituții străine. Banca poate deschide conturi în valută persoanelor fizice și juridice și să administreze disponibilitățile în valută.

Art. 2. - Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară este autorizată să angajeze și să acorde credite în valută pe termen scurt, mijlociu și lung pentru activitatea de producție, prelucrare, comercializare, prestări de servicii, precum și pentru obiective sau acțiuni de investiții, inclusiv pentru vărsăminte de capital în valută la constituirea societăților mixte.

Creditele în valută se pot angaja de la bănci, societăți financiare din străinătate, organisme bancare și financiare internaționale sau regionale sau de la alte persoane juridice sau fizice din țară și/sau străinătate, în care scop încheie convenții, acorduri sau alte aranjamente de credite.

Art. 3. - Creditele în valută se pot acorda unităților economice de stat, cooperatiste, societăților mixte, întreprinderilor particulare mici, asociațiilor lucrative, producătorilor agricoli și altor persoane juridice și fizice.

Aceste credite se acordă în condițiile în care beneficiarii desfășoară o activitate din care să rezulte venituri în valută, direct sau prin intermediul unei alte organizații economice sau comerciale, astfel încât să-și poată rambursa ratele scadente din credite, dobânzile, comisioanele și celelalte speze bancare aferente creditelor.

Art. 4. - Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară poate emite și primi garanții pentru credite sau alte angajamente de plată în valută. Pentru creditele acordate banca solicită beneficiarilor dovezi privind desfacerea la export a mărfurilor, precum și garanții corespunzătoare.

Beneficiarii de credite au obligația să asigure, în valută, bunurile procurate cel puțin până la nivelul creditului acordat, asigurare care se cesionează în favoarea băncii.

Art. 5. - Banca poate emite efecte de comerț în valută și accepta efecte de comerț emise asupra sa; avalizează și girează efecte de comerț în valută emise de terți; încheie aranjamente de corespondent cu bănci și instituții financiare străine.

Art. 6. - La disponibilitățile în valută banca acordă dobânzile legale, iar pentru operațiunile efectuate percepe comisioane și speze bancare.

La creditele acordate banca va percepe dobânzi și comisioane în valută la un nivel care să-i permită acoperirea costurilor proprii de procurare și administrare a fondurilor valutare și obținerea unui beneficiu.

Art. 7. - Din beneficiile realizate în valută, banca își poate constitui fonduri proprii în valută și provizioane de risc pentru eventuale credite care nu se pot rambursa.

Art. 8. - Se autoriză Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor să doteze Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară, din rezerva valutară, cu suma de 25 milioane dolari S.U.A., în vederea constituirii unui fond propriu în valută.