autentificare cu OpenID
Hotărâre privind activitatea Asociației de drept internațional și relații internaționale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Asociația de drept internațional și relații internaționale (A.D.I.R.I.) va funcționa de acum înainte ca organizație neguvernamentală autonomă.

Art. 2. - Activitatea A.D.I.R.I. va fi finanțată de la bugetul statului, din donații și din venituri proprii.

Pentru desfășurarea activității curente, A.D.I.R.I. va dispune de un personal retribuit conform anexei[1].

Art. 3. - Președintele A.D.I.R.I. va primi o indemnizație de conducere echivalentă cu 50 la sută din salariul tarifar al funcției de secretar general.

Postul de director științific al A.D.I.R.I. va fi echivalat cu postul de director de minister.

Art. 4. - Asociația de drept internațional și relații internaționale va funcționa din punct de vedere administrativ pe lângă Ministerul Afacerilor Externe.

Pentru susținerea A.D.I.R.I., Ministerul Finanțelor va suplimenta bugetul Ministerului Afacerilor Externe cu sumele necesare asigurării retribuirii personalului și desfășurării programului de activitate al acesteia.

  1. Anexa se comunică organelor interesate.