autentificare cu OpenID
Hotărâre privind încadrarea în muncă în unitățile poligrafice a unor categorii de pensionari
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Unitățile poligrafice pot încadra, în condițiile prezentei hotărâri, la secțiile de gazete, muncitori calificați din rândul pensionarilor, pe o perioadă de cel mult 3 luni.

Art. 2. - Pe timpul încadrării în muncă, pensionarii primesc salariul pentru munca prestată, pensia integrală și celelalte drepturi pe care le au în calitate de salariați și pensionari, potrivit Decretului nr. 445/4.XI.1978 privind încadrarea temporară în muncă în activitatea productivă din anumite sectoare ale economiei naționale a unor categorii de pensionari.