autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reorganizarea activității de arbitrajare în cadrul Băncii Române de Comerț Exterior
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Banca Română de Comerț Exterior este autorizată să efectueze tranzacții de arbitrajare și de hedging pe piețele internaționale valutare a depozitelor pe termen scurt și a capitalurilor, la vedere și la termen, în scopul obținerii de beneficii în valută.

Aprecierea rezultatelor valutare și financiare se va face pe ansamblul activității desfășurate pe o perioadă de un an, Banca Română de Comerț Exterior fiind autorizată să compenseze din beneficiile realizate, diferențele nefavorabile înregistrate la unele operațiuni de arbitrajare.

Art. 2. - Banca Română de Comerț Exterior va vărsa o cotă de 50% din beneficiul astfel realizat anual la balanța de încasări și plăți externe a statului.

Art. 3. - Restul de 50% din beneficiul astfel realizat anual se va constitui într-un fond utilizat după cum urmează:

a) 75% pentru asigurarea continuității activității de arbitrajare;
b) 25% pentru:
  • dotarea cu mijloace tehnice și materiale din străinătate necesare desfășurării acestei activități;
  • asigurarea specializării și perfecționării profesionale a arbitragiștilor în străinătate;
  • realizarea schimburilor de informații și de experiență în cadrul Asociației internaționale a arbitragiștilor, inclusiv prin participare la seminariile și congresele regionale și mondiale ale acesteia;
  • acordarea, cu aprobarea Biroului executiv al Băncii Române de Comerț Exterior, de premii în bani arbitragiștilor care au înregistrat rezultate deosebite în activitatea lor.

Art. 4. - Fondurile constituite potrivit art. 3 se vor evidenția separat, sumele neutilizate reportându-se de la un an la altul.

Art. 5. - Biroul executiv al Băncii Române de Comerț Exterior va analiza trimestrial sau oricând va considera necesar rezultatele activității de arbitrajare.

Anual, cu ocazia prezentării dării de seamă contabile, Banca Română de Comerț Exterior va raporta guvernului rezultatele obținute în activitatea bancară de arbitrajare.

Art. 6. - Pe data prezentei hotărâri, dispozițiile contrare din alte acte normative nu se mai aplică.