autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului confidențial de înțelegere privind Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Thailandei referitor la transporturile aeriene între și dincolo de teritoriile lor, încheiat la Bangkok la 28 februarie 1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul confidențial de înțelegere privind Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Thailandei referitor la transporturile aeriene între și dincolo de teritoriile lor, încheiat la Bangkok la 28 februarie 1990.


[modificare] Memorandum confidențial de înțelegere

Delegația Guvernului Regatului Thailandei și delegația Guvernului României, ale căror nume apar în lista anexată (anexele nr. 1 și 2), au purtat discuții la Bangkok, în perioada 27-28 februarie 1990, în legătură cu relațiile privind transportul aerian între cele două țări.

Ca rezultat al discuțiilor care s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească și cordială, cele două delegații au convenit după cum urmează:

1. Tabel de rute

Tabelul de rute la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Thailandei referitor la transporturile aeriene între și dincolo de teritoriile lor, semnat la 30 martie 1979 (Acordul), va fi modificat așa cum se prevede în anexa nr. 3.

2. Drepturi de trafic

2.1. Paragraful 2.3. al Memorandumului confidențial de înțelegere semnat la 1 noiembrie 1978 va fi modificat după cum urmează:

„2.3. Nici una din prevederile din paragraful 2.2. de mai sus nu va fi considerată a conferi întreprinderii de transport aerian desemnate a României dreptul de a opera serviciile sale aeriene pe ruta specificată via „Punctul în Golf”, cu excepția Abu Dhabi și Dubai.”

2.2. Cu referire la clauza privind drepturile de trafic așa după cum se stipulează în paragraful 2.1. al Memorandumului confidențial de înțelegere, semnat la 1 noiembrie 1978, s-a convenit că întreprinderea de transport aerian desemnată a României poate exercita drepturi de trafic de libertatea a 5-a pe tronsonul Bangkok-Dubai și viceversa cu condiția ca între întreprinderile de transport aerian desemnate ale ambelor părți contractante să existe un contract comercial. Acest contract comercial va fi aprobat de autoritățile aeronautice ale ambelor părți contractante.

3. Capacitatea și frecvențele

Paragraful 4.1. al Memorandumului confidențial de înțelegere datat 1 noiembrie 1978 va fi modificat după cum urmează:

4. Capacitatea și frecvențele

4.1. Ca urmare a paragrafului (4) din articolul 6 al acordului, întreprinderile de transport aerian desemnate ale ambelor părți contractante vor avea, fiecare, permisiunea de a opera două servicii săptămânale cu orice tip de aeronavă.”

4. Cooperarea între întreprinderile de transport aerian desemnate

În scopul de a întări relațiile și cooperarea între întreprinderile de transport aerian desemnate ale ambelor părți contractante, TAROM - Transporturile Aeriene Române va purta discuții cu THAI AIRWAYS INTERNATIONAL Ltd. în vederea găsirii unor aranjamente corespunzătoare pentru o colaborare mai strânsă în transferul către THAI AIRWAYS INTERNATIONAL Ltd. al pasagerilor, mărfurilor și poștei sale.

5. Ambele delegații au convenit ca următoarea întâlnire să aibă loc la București în anul 1990, pentru a consolida toate memorandumurile confidențiale de înțelegere, semnate până acum între cele două părți contractante, și să asigure mai multe prilejuri pentru dezvoltarea relațiilor și a cooperării între ambele țări.

Acest memorandum confidențial de înțelegere va fi aplicat în mod provizoriu de la data semnării și va intra în vigoare după ce va fi confirmat printr-un schimb de note diplomatice.

Încheiat la Bangkok la data de 28 februarie 1990.

Pentru delegația thailandeză, Roungroj Sriprasertsuk
Pentru delegația română, Dumitru Prunariu


[modificare] Anexa Nr. 1

Delegația thailandeză

Dl. Roungroj Sriprasertsuk, șeful delegației, director general adjunct, Departamentul aviației civile

Dl. Maitri Chuladul, director general adjunct, Departamentul Afacerilor Economice, Ministerul Afacerilor Externe

Dl. Kanes Schmarakkul, director adjunct, Sectorul pentru relații internaționale, Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor

D-na Varaporn Pinmuangam, șeful sectorului pentru servicii operaționale nonregionale, Divizia controlului transportului aerian, Departamentul aviației civile

Dl. Sitdhinai Chandranont, funcționar pentru transporturi aeriene, Departamentul Aviației Civile

D-ra Yaovarat Nirandana, Sectorul relații internaționale, Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor

Dl. Dussadee Pradithbatuga, director pentru relații internaționale, Thai Airways International Ltd.

Dl. Mathee Jitprajong, coordonator pentru relații internaționale, Thai Airways International Ltd.


[modificare] Anexa Nr. 2

Delegația română

Dl. Dumitru Prunariu, șeful delegației, adjunct al ministrului transporturilor și șef al Departamentului aviației civile

Dl. Romulus Crăciun, consilier principal pentru probleme economice, Departamentul aviației civile

D-na Mihaela Hașegan, referent principal de specialitate, relații internaționale, Departamentul aviației civile

Dl. Doru Matei, economist, sectorul vânzări și marketing, TAROM

Dl. Mihai Grigoroșcuță, consilier economic, Ambasada României

D-na Varaporn Lohapiboon, director pentru marketing în Thailanda

D-na Irina Micuț, reprezentant TAROM în Thailanda


[modificare] Anexa Nr. 3

Tabel de rute

Ruta românească

Ruta care urmează a fi exploatată în ambele sensuri de către întreprinderea de transport aerian desemnată de Guvernul României:

De la București via Abu Dhabi și/sau Dubai spre Bangkok.

Întreprinderea de transport aerian desemnată a României poate, în executarea unuia sau a tuturor zborurilor, să omită a ateriza într-unul din punctele sus-menționate cu condiția ca serviciile convenite pe rută să înceapă într-un punct din teritoriul românesc.

Ruta thailandeză

Ruta care urmează a fi exploatată în ambele sensuri de către întreprinderea de transport aerian desemnată de Guvernul Regatului Thailandei:

De la Bangkok via puncte intermediare ce urmează a fi alese în Thailanda spre București.

Întreprinderea de transport aerian desemnată a Regatului Thailandei poate, în executarea unuia sau a tuturor zborurilor, să omită a ateriza într-unul din punctele sus-menționate, cu condiția ca serviciile convenite pe rută să înceapă într-un punct din teritoriul thailandez.