autentificare cu OpenID
Decret-lege privind abrogarea unor decrete
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
În scopul eliminării din legislația României a unor acte normative, emise de vechiul regim, referitoare la asigurarea unor condiții speciale și excepționale de transport aerian și naval al fostului dictator și al familiei sale.
Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Sunt și rămân abrogate următoarele decrete: