autentificare cu OpenID
Decret-lege privind unele măsuri referitoare la Radioteleviziunea Română
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret-lege, Decretul nr. 473/1977 privind organizarea și funcționarea Radioteleviziunii Române se abrogă.

Art. 2. - Radioteleviziunea Română este subordonată Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, prin biroul executiv al acestuia.

Activitatea Radioteleviziunii Române este apărată prin lege de orice ingerințe din partea organelor de putere sau ale administrației statului, de influențele oricăror partide, formațiuni social-politice, grupuri de presiune, din țară sau străinătate.

Acționând în spiritul dreptății, libertății și adevărului, Radioteleviziunea Română nu poate servi drept mijloc de propagare a unor concepții extremiste, totalitare, contrare libertății și demnității umane, manifestărilor de natură șovină, revizionistă ori de intoleranță religioasă sau rasistă, precum și a celor prin care se lezează drepturile fundamentale ale omului și ale societății.

Art. 3. - Președintele Radioteleviziunii Române se numește prin decret aprobat de Biroul executiv al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională.

Art. 4. - Întregul personal al Radioteleviziunii Române nu poate face parte din niciun partid sau formațiune politică.

Art. 5. - Radioteleviziunea Română își desfășoară activitatea potrivit actualei structuri organizatorice, iar regimul abonamentelor de radio, televizor sau de radioficare este cel existent la data adoptării prezentului decret-lege.