autentificare cu OpenID
Decret-lege privind autorizarea funcționării în condiții de autonomie a Secției Naționale Române a Uniunii Medicale Balcanice
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Se autoriză funcționarea Secției Naționale Române a Uniunii Medicale Balcanice ca persoană juridică, cu sediul în București.

Art. 2. - Secția Națională Română a Uniunii Medicale Balcanice se bucură de deplină autonomie organizatorică, funcțională, economică și financiară.

Modul de organizare și funcționare a Secției Române a Uniunii Medicale Balcanice se stabilește prin statutul propriu aprobat de către adunarea generală a membrilor săi.

Art. 3. - Pentru sprijinirea activității Secției Naționale Române a Uniunii Medicale Balcanice se aprobă de la bugetul statului o subvenție anuală în vederea acoperirii cheltuielilor ce depășesc veniturile proprii și a plății cotizației către Secretariatul General Internațional al Uniunii Medicale Balcanice.

Art. 4. - Se autoriză ca Secretariatul General Internațional al Uniunii Medicale Balcanice să aibă sediul în municipiul București.

Art. 5. - Pe data prezentului decret-lege se abrogă Dispoziția Consiliului de Miniștri nr. 1335 din 31 decembrie 1962, precum și orice alte dispoziții contrare.