autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Direcției de comerț exterior din cadrul Centralei de turism O.N.T. „Litoral”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Direcția de comerț exterior în cadrul Centralei de turism O.N.T. „Litoral” din subordinea Ministerului Turismului.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Direcției de comerț exterior din cadrul Centralei de turism O.N.T. „Litoral”, pentru baza materială a centralei, îl constituie negocierea, încheierea și derularea contractelor externe pentru prestarea de servicii turistice, de cazare, masă, vânzări pe valută și alte prestații turistice pentru cetățenii străini.

Direcția nou înființată preia activitatea desfășurată în acest domeniu de la Întreprinderea de turism internațional O.N.T. „Carpați” București.

Art. 3. - Contractele externe de turism încheiate pentru anul 1990 se vor derula de către Întreprinderea de turism internațional O.N.T. „Carpați” București, în colaborare cu Centrala de turism O.N.T. „Litoral”.

Activitatea de negociere și încheiere de noi contracte se va realiza de către Direcția de comerț exterior din cadrul Centralei de turism O.N.T. „Litoral”.

Art. 4. - Operațiunile de comerț exterior în domeniul turismului internațional ce se vor realiza de către Direcția de comerț exterior din cadrul Centralei de turism O.N.T. „Litoral” se autoriză, încheie și derulează conform legislației în vigoare.

Art. 5. - Structura organizatorică a Centralei de turism O.N.T. „Litoral” se completează cu Direcția de comerț exterior, coordonată de un director. Direcția va funcționa cu un număr maxim de 25 posturi, iar compartimentele funcționale ale acesteia vor fi aprobate de Ministerul Turismului, conform prevederilor legale.