autentificare cu OpenID
Decret-lege pentru modificarea și abrogarea unor prevederi din Legea nr. 3/1988 privind încheierea și executarea contractelor economice
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. I. - Legea nr. 3/1988 privind încheierea și executarea contractelor economice, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 18 din 2 aprilie 1988, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Produsele trec în proprietatea sau administrarea directă a unităților beneficiare, după cum urmează:

a) pe data predării produselor către unitatea beneficiară;
b) pe data predării produselor către organizația de transport, în cazul în care expedierea produselor se face de unitatea furnizoare.

Organizațiile de transport au obligația de a asigura transportul produselor în bune condiții și răspund, în caz de daune, pentru prejudiciile cauzate.”

2. Alineatul 1 al articolului 56 va avea următorul cuprins:

„Contractele externe, precum și modificarea acestora, se constată în formă scrisă, cu respectarea condițiilor pentru validitatea convențiilor.”

3. Din alineatul 2 al articolului 64 se elimină cuvintele „și organele financiar-bancare”, iar din alineatul 3 al articolului 83 se elimină cuvintele „sau Ministerul de Interne”.

Art. II. - Secțiunea a 2-a „Înregistrarea contractelor economice” din cadrul capitolului II, art. 13 și 14, art. 18, art. 23 alin. 2 și 3, art. 28 alin. 2, art. 67 alin. 1, art. 73-78, art. 81, art. 83 alin. 2 pct. I lit. c) și pct. II lit. a), b), d) și e), art. 84, art. 86 alin. 2, precum și anexele nr. 1 și nr. 9 pct. 2 alin. 3, din Legea nr. 3/1988 privind încheierea și executarea contractelor economice, se abrogă.

Art. III. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică și contractelor în curs de executare.