autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și reorganizarea unor unități din subordinea și în cadrul Ministerului Transporturilor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează în subordinea Ministerului Transporturilor unitățile prevăzute în anexa nr. 1, ale căror denumire, sediu și obiect de activitate sunt cuprinse în aceeași anexă.

Întreprinderea de exploatare a flotei maritime „NAVROM” Constanța și Întreprinderea de navigație fluvială „NAVROM” Galați se desființează.

Art. 2. - Unitățile înființate potrivit art. 1 au personalitate juridică și funcționează pe principiul autonomiei economice, cu excepția Direcției regionale de drumuri și poduri Constanța și Grupului de intervenții și salvare navală Constanța, care sunt finanțate de la bugetul statului.

Art. 3. - Centralele - antreprize generale -, întreprinderile și alte unități din subordinea Ministerului Transporturilor își schimbă denumirea potrivit anexei nr. 2.

Art. 4. - Centrul de calcul electronic din subordinea directă a ministerului, unitate cu personalitate juridică, se desființează.

Art. 5. - Structurile organizatorice ale regionalelor de căi ferate, centralelor și întreprinderilor se aprobă de către consiliile de administrație ale acestora, cu avizul organului ierarhic superior, cu respectarea criteriilor specifice pentru funcțiile de conducere din anexa nr. 3[1] și a normelor legale de constituire a compartimentelor funcționale și de producție.

Art. 6. - Criteriile specifice pentru funcțiile de conducere din regionalele de că ferate, centrale și unitățile din subordinea Ministerului Transporturilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 7. - Direcția plan dezvoltare și Biroul lucrări speciale din aparatul central al Ministerului Transporturilor se comasează și se reorganizează în Direcția de coordonare a activității și dezvoltare și va avea un număr de 48 posturi.

Art. 8. - Inspectoratul navigației civile din aparatul central al Ministerului Transporturilor are personalitate juridică și va avea un număr de 57 posturi.

Art. 9. - Departamentele din cadrul Ministerului Transporturilor au în structura organizatorică și funcția de director general adjunct.

Art. 10. - Pe data prezentei hotărâri se schimbă denumirea de Comandament al portului Constanța în Consiliul de coordonare a activității portuare maritime Constanța, iar funcția de comandant unic al portului Constanța în funcția de președinte al acestui consiliu, care se numește prin ordin al ministrului, cu menținerea echivalării acestei funcții stabilite prin Decretul nr. 260/1978, respectiv director general de centrală de gradul special și grupa II de ramuri.

Art. 11. - Se reorganizează activitatea de transporturi auto prin desființarea Centralei de transporturi auto și a Inspectoratului auto și înființarea Direcției generale de transporturi auto, cu personalitate juridică și autonomie economică; structura organizatorică a Ministerului Transporturilor aprobată prin Hotărârea guvernului nr. 416/1990 se completează cu structura organizatorică a Direcției generale de transporturi auto prevăzută în anexa nr. 4[2].

Art. 12. - Ministerul Transporturilor va lua măsuri pentru o mai bună organizare a muncii, pentru creșterea eficienței și obținerea unor rezultate economice superioare, în vederea acoperirii prin eforturi proprii a fondurilor suplimentare necesare aplicării prezentei hotărâri.

Art. 13. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce în planul și bugetul pe anul 1990, la Ministerul Transporturilor, modificările rezultate din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 14. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. - Anexa nr. 1 la Hotărârea guvernului nr. 416/1990 se modifică corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 16. - Orice prevederi contrare prezentei hotărâri nu se aplică.


[modificare] Anexa Nr. 1

Unitățile ce se înființează în subordinea ministerului transporturilor

Nr. crt. Denumirea unității ce se înființează Localitatea Subordonare Obiectul de activitate Unitatea sau activitatea din care se organizează
1. Compania de navigație „PETROMIN” Constanța Constanța Departamentul transporturilor navale Exploatarea flotei maritime de petroliere și mineraliere, operațiuni de comerț exterior pentru exploatarea, întreținerea și valorificarea navelor și utilizarea forței de muncă, angajare nave

pentru transport în țară și străinătate (brokeraj), turism, consulting, achiziționări și furnizori nave

Întreprinderea de exploatare a flotei maritime Constanța
2. Compania de navigație „NAVROM” Constanța Constanța Departamentul transporturilor navale Exploatarea flotei maritime de cargouri, operațiuni de comerț exterior pentru exploatarea, întreținerea și valorificarea navelor și utilizarea forței de muncă, angajări nave pentru transport în țară și străinătate (brokeraj), turism, consulting, achiziționări și furnizori nave Întreprinderea de exploatare a flotei maritime „NAVROM” Constanța
3. Compania de navigație „ROMLINE” Constanța Constanța Departamentul transporturilor navale Exploatarea flotei maritime de linie și portconteinere, operațiuni de comerț exterior pentru exploatarea, întreținerea și valorificarea navelor și utilizarea forței de muncă, angajări nave pentru transport în țară și străinătate (brokeraj), turism, consulting, achiziționări și furnizori nave Întreprinderea de exploatare a flotei maritime „NAVROM” Constanța
4. Întreprinderea de navigație fluvială „N.F.R.” Galați Galați Departamentul transporturilor navale Efectuarea de transporturi de mărfuri, călători, speciale, extrageri produse balastiere, prestații portuare și expediții internaționale de mărfuri, angajare nave pentru transport în țară și internaționale (brokeraj), turism, consulting, achiziționări și furnizori nave Întreprinderea de navigație fluvială „NAVROM” Galați
5. Întreprinderea de navigație fluvială „N.F.R.” Giurgiu Giurgiu Departamentul transporturilor navale Efectuarea de transporturi de mărfuri, călători, speciale, extrageri produse balastiere, prestații portuare și expediții internaționale de mărfuri, angajare nave pentru transport în țară și străinătate (brokeraj), turism, consulting, achiziționări și furnizori nave Întreprinderea de navigație fluvială „NAVROM” Galați
6. Întreprinderea de navigație fluvială „N.F.R.” Brăila Brăila Departamentul transporturilor navale Efectuarea de transporturi de mărfuri, călători, speciale, extrageri produse balastiere, prestații portuare și expediții internaționale de mărfuri, angajare nave pentru transport în țară și străinătate (brokeraj), turism, consulting, achiziționări și furnizori nave Întreprinderea de navigație fluvială „NAVROM” Galați
7. Întreprinderea de navigație fluvială „N.F.R.” Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin Departamentul transporturilor navale Efectuarea de transporturi de mărfuri, călători, speciale, extrageri de produse balastiere, prestații portuare și expediții internaționale de mărfuri, angajare nave pentru transport în țară și străinătate (brokeraj), turism, consulting, achiziționări și furnizori nave Întreprinderea de navigație fluvială „NAVROM” Galați
8. Întreprinderea de exploatare portuară pentru mărfuri în vrac și produse metalurgice Constanța Constanța Departamentul transporturilor navale Asigură încărcarea și descărcarea navelor sau vagoanelor cu minereu, cărbune, materiale refractare, alte materii prime, produse metalurgice, precum și primirea și expedierea acestora conform destinațiilor de livrare prevăzute în contracte dintre furnizori și beneficiari Întreprinderea de exploatare portuară Constanța a Ministerului Industriei Metalurgice
9. Întreprinderea de reparații nave și utilaje portuare Constanța Constanța Departamentul transporturilor navale Executarea de reparații și piese de schimb pentru nave maritime și utilaje portuare Întreprinderea de exploatare portuară a Ministerului Transporturilor
10. Administrația portului liber Constanța-Sud Constanța Departamentul transporturilor navale Manipularea, depozitarea, sortarea, condiționarea, ambalarea, fabricarea, expunerea de nave, operațiuni financiar-bancare, precum și alte operațiuni specifice porturilor și zonelor libere Cu aplicarea prevederilor decretului nr. 294/8.VIII.1978 privind portul liber Sulina
11. Grupul de remorcare maritim Constanța Constanța Departamentul transporturilor navale Efectuează remorcajul și manevra navelor în rade și porturi maritime cu nave proprii Întreprinderea de exploatare portuară Constanța a Ministerului Transporturilor
12. Grupul de pilotaj maritim și fluvial Constanța Constanța Ministerul Transporturilor Efectuează pilotajul navelor în porturile maritime, Dunărea maritimă și fluvială și canale navigabile Întreprinderea de exploatare portuară Constanța a Ministerului Transporturilor
13. Grupul de intervenții și salvare navală Constanța Constanța Ministerul Transporturilor Efectuează operațiuni de căutare, asistență și salvare maritimă și fluvială, stingerea incendiului la navele și instalațiile plutitoare aflate în porturile maritime sau pe mare, dezeșuarea, ranfluarea navelor și epavelor, controlul pentru prevenirea poluării și protecția mediului în porturile maritime, fluviale sau pe mare și în apele teritoriale ale României Întreprinderea de exploatare portuară Constanța a Ministerului Transporturilor
14. Întreprinderea de reparații și dezmembrări nave Midia Constanța Departamentul transporturilor navale Execută reparații și piese de schimb pentru nave maritime de până la 55.000 tdw și utilaje portuare precum și dezmembrări nave maritime Întreprinderea de exploatare a flotei maritime „NAVROM” Constanța
15. Baza de aprovizionare tehnico-materială pentru transporturile navale Constanța Constanța Departamentul transporturilor navale Asigură aprovizionarea tehnico-materială pentru flota maritimă, fluvială, activități de întreținere, reparații nave, utilaje și alte activități, precum și valorificarea materialelor provenite din dezmembrări nave
16. Întreprinderea pentru producție industrială pentru construcții căi ferate Someșeni Comuna Someșeni Centrala de construcții căi ferate Extragerea și prelucrarea pietrei de construcții pentru căi ferate, drumuri și regularizări de ape, producția utilajelor și echipamentelor și pieselor de schimb, precum și a construcțiilor metalice și a prefabricatelor din beton specifice profilului centralei Întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate Maramureș
17. Direcția regională de drumuri și poduri Constanța Constanța Direcția drumuri Administrarea, întreținerea, repararea și ridicarea stării tehnice a drumurilor naționale Direcția de drumuri și poduri București prin preluarea Secției de întreținere drumuri și siguranța circulației Constanța
Notă:

Gradarea unităților pentru anul 1990 reorganizate prin prezenta hotărâre se va face de către Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.


[modificare] Anexa Nr. 2

Unitățile din subordinea Ministerului Transporturilor care își schimbă denumirea

Nr. crt. Denumirea actuală a unității Localitatea Județul Denumirea nouă a unității Localitatea Județul
1. Centrala-antrepriză de construcții căi ferate București - Centrala de construcții căi ferate București -
2. Centrala-antrepriză generală de construcții hidrotehnice Constanța Constanța Centrala de construcții hidrotehnice Constanța Constanța Constanța
3. Întreprinderea-antrepriză canal Dunăre-București comuna 30 Decembrie Sectorul agricol Ilfov Întreprinderea de amenajare a râului Argeș comuna 30 Decembrie Sectorul agricol Ilfov
4. Întreprinderea-antrepriză de construcții hidrotehnice portuare Constanța Constanța Constanța Întreprinderea de construcții hidrotehnice portuare Constanța Constanța Constanța
5. Întreprinderea de întreținere și administrare a clădirilor a Ministerului Transporturilor București - Întreprinderea de întreținere, construcții și reparații a clădirilor a Ministerului Transporturilor București -
6. Direcții de drumuri și poduri Direcții regionale de drumuri și poduri
7. Întreprinderea de exploatare portuară Constanța a Ministerului Transporturilor Constanța Constanța întreprinderea de exploatare portuară mărfuri generale Constanța Constanța Constanța
  1. Anexa se comunică unităților interesate.
  2. Anexa se comunică unităților interesate.