autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Întreprinderii mecanice Breaza
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea mecanică Breaza, cu sediul în orașul Breaza, județul Prahova, în subordinea Centralei industriale de tractoare, autovehicule și mașini agricole Brașov, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, prin preluarea activității Fabricii mecanice de precizie Breaza, din subordinea Întreprinderii mecanice fine Sinaia.

Art. 2. - Întreprinderea mecanică Breaza are ca obiect de activitate fabricarea de pompe și distribuitoare hidraulice pentru instalații de ridicat ale tractoarelor, injectoare, pulverizatoare, piese turnate cu diode ușor fuzibile, piese turnate din neferoase și forjate, producție specială și se organizează pe baza gestiunii economico-financiare proprii, cu personalitate juridică, pe baza normelor unitare de structură în vigoare.

Art. 3. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la data de 30 aprilie 1990, împreună cu indicatorii economici și financiari și cu contractele încheiate aferente activităților preluate ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri, trec la Întreprinderea mecanică Breaza.

Art. 4. - Salariații care trec la unitatea nou înființată se consideră transferați în interesul serviciului.

Salariații transferați în interesul serviciului sau trecuți în aceeași unitate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5. - Întreprinderea mecanică Breaza se dotează cu un autoturism de transport persoane în interes de serviciu.

Art. 6. - Lista unităților din subordinea Centrale industriale de tractoare, autovehicule și mașini agricole Brașov se completează corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.