autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Întreprinderii de asistență tehnică și service pentru mașini-unelte București
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea de asistență tehnică și service pentru mașini-unelte București, cu sediul în municipiul București, în subordinea Centralei industriale de mașini-unelte București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, prin reorganizarea Fabricii de asistență tehnică și service pentru mașini-unelte București, care își încetează activitatea.

Art. 2. - Întreprinderea de asistență tehnică și service pentru mașini-unelte București are obiectul de activitate prevăzut în anexă, care face parte din prezenta hotărâre, și se organizează pe baza gestiunii economico-financiare proprii, cu personalitate juridică, potrivit normelor unitare de structură în vigoare.

Art. 3. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la data de 30 aprilie 1990, împreună cu indicatorii de plan economici și financiari și cu contractele economice încheiate, aferente activităților preluate ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri, trec la întreprinderea înființată potrivit art. 1.

Salariații care trec la unitatea nou înființată se consideră transferați în interesul serviciului.

Art. 4. - Salariații transferați în interesul serviciului sau trecuți în aceeași unitate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5. - Lista unităților din subordinea Centralei industriale de mașini-unelte București se modifică și se completează corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.


[modificare] Anexă

Obiectul de activitate al Întreprinderii de asistență tehnică și service pentru mașini-unelte București

 • Montarea și punerea în funcțiune la beneficiarii din țară și din străinătate (export) a mașinilor-unelte standardizate și executate la temă, fără și cu comenzi numerice și automatizate, a liniilor, celulelor și sistemelor complexe de mașini-unelte, roboților din componența acestor sisteme sau, după caz, acordarea de asistență tehnică pentru efectuarea unor astfel de lucrări;
 • efectuarea în termenele de garanție și post-garanție a lucrărilor de service, revizii tehnice, întreținere și reparare a mașinilor-unelte livrate în țară și exportate;
 • recondiționarea, modernizarea mașinilor-unelte uzate, a subansamblelor, agregatelor și pieselor din componența acestora, pentru reintroducerea lor în circuitul economic, asimilarea și fabricarea pieselor de schimb mecanice, în special a celor din import;
 • elaborarea de programe de lucru pentru mașinile-unelte cu comenzi numerice și automatizate; perfecționarea SDV-urilor specifice;
 • instruirea personalului unităților beneficiare pentru exploatarea, întreținerea și repararea mașinilor-unelte, în colaborare cu întreprinderile producătoare;
 • acordarea de asistență tehnică, în țară și în străinătate, pentru produsele din profil;
 • executarea controlului punerii în producție, executării în termen, de bună calitate, și a recepției mașinilor-unelte destinate exportului, în întreprinderile producătoare, în numele și pe baza contractelor încheiate cu întreprinderile de comerț exterior;
 • organizarea, în colaborare cu întreprinderile de comerț exterior, a expozițiilor și centrelor permanente sau temporare de informare, documentare și prezentare a mașinilor-unelte, precum și a depozitelor de piese de schimb în țară și în străinătate;
 • execuția sau, după caz, contractarea la întreprinderile producătoare de profil a execuției pieselor de schimb pentru mașinile exportate sau destinate exportului și livrarea acestora centralizat, potrivit opțiunilor întreprinderilor de comerț exterior;
 • urmărirea comportării mașinilor-unelte în exploatare, prelucrarea datelor și transmiterea lor la întreprinderile producătoare în vederea stabilirii celor mai bune soluții constructive, tehnologice de fabricare pentru îmbunătățirea și proiectarea mașinilor-unelte noi, cu performanțe superioare.