autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Întreprinderii mecanice Târgoviște
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea mecanică Târgoviște, cu sediul în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, în subordinea Centralei industriale de utilaj petrolier Ploiești, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, prin reorganizarea Fabricii mecanice din structura Întreprinderii de utilaj petrolier Târgoviște.

Art. 2. - Întreprinderea mecanică Târgoviște are ca obiect de activitate fabricarea de produse ale industriei mecanice fine, robineți, tuburi gaze, reductoare presiune pentru gaze, utilaje pentru extracția țițeiului, armături industriale, piese de schimb și piese turnate. Întreprinderea va fi organizată potrivit normelor unitare de structură în vigoare și va funcționa cu autonomie economică, având personalitate juridică.

Art. 3. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la data de 30 aprilie 1990, împreună cu indicatorii economici și financiari și cu contractele încheiate aferente activităților preluate ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri, trec la Întreprinderea mecanică Târgoviște.

Art. 4. - Salariații care trec la unitatea nou înființată se consideră transferați în interesul serviciului.

Salariații transferați în interesul serviciului sau trecuți în aceeași unitate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5. - Lista unităților din subordinea Centralei industriale de utilaj petrolier Ploiești se completează corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.