autentificare cu OpenID
Hotărâre privind dizolvarea și lichidarea Societății mixte româno-zambiene MOKAMBO
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă retragerea din Societatea mixtă româno-zambiană MOKAMBO a Întreprinderii de cooperare economică cu străinătatea Rompetrol-Geomin din subordinea Ministerului Petrolului, în vederea dizolvării și lichidării societății, în conformitate cu statutul său de funcționare.

Art. 2. - Fondurile consumate în sumă de 19.024.432 lei reprezentând contravaloarea a 520,4 mii dolari credite acordate societății mixte și a 437,9 mii dolari costul cercetărilor pe riscul exclusiv al părții române în perimetrul MOKAMBO prin sucursala GEOMIN-Lusaka vor fi suportate de la bugetul de stat.

Art. 3. - Ministerul Finanțelor va introduce în bugetul pe anul 1990 modificările rezultate din aplicarea prezentei hotărâri.