autentificare cu OpenID
Hotărâre privind trecerea liceelor industriale de marină din subordinea Ministerului Apărării Naționale la Ministerul Transporturilor și Ministerul Învățământului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - La încheierea anului școlar 1989/1990, liceele industriale de marină trec de la Ministerul Apărării Naționale în subordinea Ministerului Transporturilor și, respectiv, Ministerului Învățământului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Orice prevederi contrare prezentei hotărâri nu se aplică.


[modificare] Anexă

Tabel cu liceele industriale de marină ce trec de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul Transporturilor și Ministerul Învățământului

Nr.

crt.

Denumirea liceului Meserii în care se pregătesc elevii Subordonarea
1 Liceul industrial de marină Constanța marinar, electromecanic naval Ministerul Transporturilor
2 Liceul industrial de marină Galați Ministerul Transporturilor
3 Liceul industrial de marină Giurgiu Ministerul Transporturilor
4 Liceul industrial de marină Brăila Ministerul Învățământului
5 Liceul industrial de marină Orșova Ministerul Învățământului
6 Liceul industrial de marină Tulcea marinar-pescar, electromecanic naval Ministerul Învățământului